space-man-running_17270773اگر فرزندتان دیر در مدرسه حاضر می شود ریسک انجام رفتارهای خطرناک و مجرمانه در آینده وی بسیاربالاست.

منطقه اصفهان در تحقیقات قبلی عنوان شده بود، کودکانی که بعد از شروع سال تحصیلی متولد شده و درنتیجه یک سال دیرتر از سایر همسالان به مدرسه رفته‌اند، از نظر آموزشی و اجتماعی بهتر از همکلاسی‌های کوچکتر خود عمل کرده و حتی رفتارهای بزهکارانه کمتری نیز از خود نشان می‌دهند.

محققان دانشگاه دوک آمریکا و هانیانگ کره‌جنوبی در این پژوهش، گروهی از دانش‌آموزان که نیمی از آنها 60 روز قبل و نیمی دیگر 60 روز بعد از آغاز سال تحصیلی متولد شده بودند را مورد بررسی قرار دادند.

نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که تمام جوانب مثبت دیرتر به مدرسه رفتن تا 16 سالگی باقی می‌ماند، اما پس از آن، احتمال ترک تحصیل و حتی ارتکاب جرم و جنایت پیش از 20 سالگی افزایش پیدا می‌کند؛ همچنین خطر ترک تحصیل و اخراج برای کودکانی که از مادران ترک تحصیلکرده به دنیا آمده بودند، 2.7 برابر بیش از سایرین گزارش شد.

این تحقیق، نخستین شواهد مبنی بر رابطه علت و معلولی بین ترک تحصیل و وقوع جرم را ارائه می کند.

نتایج این پژوهش در American Economic Journal-Applied Economics منتشر شده است.

ایسنا،