Man meditating on a rock at the sea

اگر مایلید بدانید چه میزان در زندگی تان آرامش دارید با این تست می توانید مقدار آن را بفهمید

آرامش يکي از نعمت هايي است که زماني قدر آن را خواهيد دانست که آن را در زندگي تان نداشته باشيد و آن را از دست بدهيد. وقتي آرامش نداشته باشيد مهم نيست چه چيزهايي داريد چراکه هيچ لذتي از داشته ها و زندگي تان نمي بريد.

 آزمون روان سنجي اين شماره، به شما کمک مي کند تا نشانه هاي آرامش در زندگي تان را بررسي کنيد و در صورت نياز، با تغيير چند رفتارتان، آرامش را به زندگي تان برگردانيد. از شما مي خواهم که با انتخاب يکي از گزينه‌هاي «الف»، «ب» يا «ج» به 25 سوال اين آزمون پاسخ دهيد تا ميزان آرامش زندگي تان را بسنجيد.

1-آيا ناخن هايتان را مي جويد؟

الف) بله ب) گاهي اوقات ج) خير

2-آيا تاکنون به منظور آرامش يافتن به سراغ يک حمام داغ طولاني مدت رفته ايد؟

الف) نه، فقط به قصد تميزي به سراغ حمام مي روم.

ب) گاهي اوقات ج) بله چون يک حمام داغ طولاني، بهترين شيوه براي در کردن خستگي و آرامش يافتن محسوب مي شود.

3-زماني که دردي به سراغ تان مي آيد که تاکنون آن را تجربه نکرده ايد، آيا آن را فورا نشانه يک بيماري خطرناک در نظر مي گيريد؟

الف) بله و تا زماني که درد رفع نشود، نگراني يک لحظه هم دست از سرم بر نمي دارد. ب) گاهي اوقات ج)راستش نه ولي اگر درد ادامه پيدا کند به پزشک مراجعه مي کنم تا علت مشخص شود.

4-آيا تا به حال به علت اين که افکار درهم برهم و زيادي در سر داشته ايد، دچار بي خوابي شده ايد؟

الف)بله به وفور ب) گاهي اوقات ج) خيلي به ندرت و در مواقع خاص

5-هر چند وقت يک بار در ارتباط با کارهايي که انجام داده ايد، احساس گناه و عذاب وجدان به سراغ تان آمده است؟

الف) به وفور و به دفعات ب) گاه و بيگاه

ج) خيلي به ندرت يا هرگز

6-آيا بيش از حد معمول، فکر و خيال مي کنيد؟

الف) بله به وفور ب)بيشتر اوقات

ج) گاهي اوقات ولي نه خيلي زياد

7-آيا تاکنون در حالي از خواب برخاسته ايد که افکار نگران کننده در سر داشته باشيد؟

الف) بله ب) خيلي کم ج) خيلي به ندرت

8-هر چند وقت يک بار با آرامش کامل به تماشاي فيلمي از تلويزيون مي پردازيد؟

الف) کمتر از هر 2 هفته يک بارب) دست کم به طور متوسط هفته اي يک مرتبه ج) به طور متوسط بيش از يک مرتبه در هفته

9-زماني که در سفر هستيد، آيا مي توانيد فکر و ذهن تان را به کلي از مسائل کاريتان دور کنيد؟

الف) نه چون آن قدر گرفتار و پرمشغله هستم که نمي توانم مسائل کاري ام را به کلي به دست فراموشي بسپارم.

ب) سعي مي کنم ولي اين طور مسائل هميشه در گوشه اي از ذهنم جا دارند. ج) بله

10-در مجموع از بخت و اقبال تان در زندگي راضي هستيد؟

الف) راستش را بخواهيد نه ب) دلم مي خواهد راضي باشم، ولي اوضاعم مي توانست بهتر از اين ها باشد.ج) بله

11-آيا سعي داريد هر شب ساعت خواب مشخصي داشته باشيد؟

الف) خير چون آن چنان گرفتارم و فکر و خيال دارم که ساعت خواب هر شبم به نحو محسوسي تغيير مي کند.

ب) سعي دارم ولي گاهي اوقات موفقيتي حاصل نمي کنم.

ج) بله، معمولا هميشه اطمينان حاصل مي کنم که راس ساعت مشخصي بخوابم تا نيازم به خواب برطرف شود و صبح روز بعد سرحال و با نشاط باشم.

12-فرض کنيد با وجود اين که مشغله زيادي داريد، تصميم مي گيريد در خانه بمانيد و به تماشاي مسابقه فوتبال يا يک فيلم سينمايي بپردازيد. آيا در هنگام تماشاي آن برنامه از اين بابت که کارهاي مهم تان راپشت گوش انداخته ايد، احساس گناه و عذاب وجدان مي کنيد؟

الف) بله، آنقدر که در لذت بردنم از تماشاي آن برنامه اختلال ايجاد مي کند.

ب) تا حدي بله، ولي به هر حال مستحق اين استراحت هستم و مي‌دانم که بعدا در فرصتي مناسب کارم را به نحو احسن انجام مي دهم.

ج) خير، اصلا احساس گناه نمي کنم.

13-آيا تا به حال به شيوه هايي براي رسيدن به آرامش بيشتر مانند استفاده از طب سوزني يا… انديشيده ايد؟

الف) بله ب) خير، ولي شايد در آينده در اين زمينه بيشتر به بررسي اين موضوع بپردازم. ج) خير

14-سر و صدا تا چه حد کفري و عصباني تان مي کند؟

الف) خيلي زياد، در واقع گاهي اوقات اعصابم از اين بابت به هم مي ريزد . ب) فقط گاهي اوقات در هنگام شنيدن سر و صدا از کوره در مي روم. ج) خيلي به ندرت باعث آزارم مي شود ولي در کل اهميتي به آن نمي دهم.

15- آيا براي انجام دادن کارهايتان عجله داريد؟

الف)بله، بيشتر اوقات ب) گاه و بيگاه ج)معمولا نه

16-آيا در موقعيت ها و شرايط تنش زا، بغض راه گلويتان را مي بندد؟

الف) بله ب) در موارد خيلي نادر اين حالت را تجربه کرده ام ج) شايد ولي تا آن حد نبوده که به راحتي متوجهش شوم.

17-آيا برايتان پيش مي آيد که فشار کاريتان غير قابل تحمل شود؟

الف) بله ب) گاهي اوقات ج) خير

18-آيا نسبت به آينده خوش بين هستيد؟

الف) خير چون هميشه نگران آينده هستم

ب) نظر خاصي در اين باره ندارم و پيرو اين ضرب المثل هستم که هر چه پيش آيد، خوش آيد! ج) بله، خوش بين هستم

19-به نظر شما، حضور در کلاس هاي يوگا براي تغيير حال‌تان مفيد است؟

الف) اگر وقت کافي داشته باشم، فکر خوبي است. ب) شايد ولي خوش بين نيستم ج) نه، تصور نمي کنم

20-در مقايسه با يک شخص متوسط و معتدل ،چقدر مي خنديد و لبخند مي زنيد؟

الف) کمتر از معمول ب) در حد متوسط ج) بيشتر از معمول

21-هر چند وقت يک بار، مسئله اي برايتان پيش مي آيد که تا آخر روز فکرتان را به خودش مشغول مي کند؟

الف) به وفور ب) فقط گاه و بيگاه ج) خيلي به ندرت يا هرگز

22-آيا تا به حال فردي به شما گفته که خونسردي تان را حفظ کنيد؟

الف) بله به دفعات ب) بله ، در برخي شرايط خاص ج) خير

23-آيا تاکنون به بيماري مبتلا شده ايد که پزشک دليل آن را فشار روحي و استرس تشخيص داده باشد؟

الف) بله ب) نه ولي خيلي هم به خودم اطمينان ندارم که بگويم هرگز اين اتفاق برايم نمي افتد ج) خير

24-هر چند وقت يک بار به علت فشارهاي روحي، زندگي عاطفي تان دچار مشکل مي شود؟

الف) بيشتر از حالت طبيعي ب) گاهي اوقات ج) هرگز

25-هر چند وقت يک بار به اين علت که از فرط خجالت سرخ شده ايد به ستوه آمده ايد؟

الف) بيشتر از حالت طبيعي ب) گاهي اوقات ج) خيلي به ندرت
نحوه محاسبه امتياز آزمون

حال که به همه سوالات اين آزمون پاسخ داده ايد، نوبت آن است که امتيازتان را محاسبه کنيد. براي محاسبه امتيازتان در سوالاتي که گزينه «الف» را انتخاب کرده ايد، 2 امتياز و در سوالاتي که گزينه «ب» را انتخاب کرده ايد، يک امتياز براي خودتان در نظر بگيريد. در خور ذکر است که گزينه «ج» هيچ امتيازي ندارد. توجه داشته باشيد که امتياز نهايي شما بايد عددي بين 0 تا 50 باشد.

باشگاه خبرنگاران