FOOD-FAT

فقط  با سپری شدن 5 روز از استفاده مواد غذایی پرچرب، شیوه  فرآروی مواد غذایی درماهیچه های بدن دچار تحول می شود . این تغییرات می تواند منجر به مشکلات بلند مدت مثل: بالا رفتن وزن، چاقی و سایر مشکلات مرتبط با سلامت شود. یکی از پژوهشگران این پژوهش می گوید:  بسیاری از مردم فکر می کنند فقط چند روز زیاده روی در خوردن غذاهای چرب تأثیری بر سلامت آنها ندارد اما  فقط  پنج روز  پس ازا ستفاده از  این مواد غذایی کافی است تا ماهیچه ها به آن اعتراض کنند.

دراین مقاله که اخیراً در نسخه ی آنلاین  جدید مجله ی Obesityمنتشر شده است، پرفسور Hulverو محققان شرکت تکنولوژی ویرجینیا برای اولین بار نشان دادند روش متابولیسم مواد مغذی درماهیچه ها تنها پس از 5 روز مصرف مواد غذایی حاوی چربی زیاد تغییر می کند.

پرفسور Hulverمیگوید: نتایج این تحقیق نشان می دهد بدن ما به تغییرات رژیم غذایی در زمانی کوتاه تر از آنچه قبلاً تصور می شد، پاسخ شدید می دهد. پرفسور Hulverرئیس بخش علوم حیات انستیتوی  Fralinمی گوید: اگر شما فکر می کنید در تعطیلات یا مراسم و جشن ها برای چند روز خوردن غذاهای پرچرب مجاز است در اشتباهید چون بسرعت و در این بازده زمانی کوتاه (در طی 5 روز) این نوع تغذیه می تواند متابولیسم  طبیعی بدن را تغییر دهد.

بعد از خوردن غذا قند خون افزایش می یابد و ماهیچه های بدن نقش عمده ای در پاک کردن قند اضافه از خون بعهده  دارند. ماهیچه ها گلوکز را شکسته و از آن انرژی تولید می کنند و یا آنرا برای استفاده های بعدی ذخیره می نمایند. از آنجائیکه ماهیچه ها 30 درصد از وزن بدن ما را تشکیل می دهند بنابراین محل بسیار مهمی برای متابولیسم گلوکزهستند. چنانچه متابولیسم طبیعی آنها تغییر کند می تواند عواقب  ناگواری را بر سایر بخش های بدن  گذاشته و منجر به مشکلات سلامت  گردد.

پرفسور Hulverوهمکارانش نشان دادند که مصرف مواد غذایی پرچرب تنها پس از 5 روز می تواند  توانایی ماهیچه ها را برای  اکسید نمودن گلوکز موجود در خون (پس از صرف  غذا) دچار اختلال کرده و نهایتاً توانایی بدن برای پاسخ صحیح به انسولین  را مختل کند  که به آن  مقاومت به انسولین  می گویند. مقاومت به  انسولین یک فاکتور خطر عمده درابتلا به دیابت و سایر بیماریها است.

برای انجام این تحقیق به دانشجویان سالم در یک کالج رژیم غذایی پرچرب شامل سوسیس، ماکارونی و پنیر، مواد غذایی مملو از کره داده شد تا درصد مصرف چربی روزانه ی آنها افزایش یابد.

یک رژیم غذایی طبیعی باید حاوی 30 درصد چربی باشد اما رژیم غذایی دانشجویان در این مطالعه  حاوی 55 درصد چربی بود، البته  میزان کالری مصرفی آنها  نسبت به قبل از تحقیق ثابت ماند.

سپس از این افراد نمونه های عضلانی تهیه شد تا نحوه ی متابولیسم گلوکز در این نمونه ها بررسی شود. نتایج نشان داد نحوه ی متابولیسم گلوکز در ماهیچه ی این افراد تغییر کرده است اما نشانه ای  از اضافه وزن  یا مقاومت به انسولین درآنها مشاهده  نشد.

پرفسور Hulverو گروهش درحال بررسی چگونگی تأثیر این تغییرات کوتاه مدت درعضله  بروی سایر بخش های بدن در دراز مدت هستند، آنها می خواهند بدانند پس از بازگشت فرد به رژیم غذایی کم چرب، چگونه این تغییرات مخرب درعضله معکوس می شود.

منبع : diabetestma.org