Woman With Back Pain

درد عصب سیاتیک، دردی است که  باسن و پاها  را هم درگیر میکند. این درد، می تواند انسان را دچار مشکل کند بطوریکه نتواند کارهای روزمره را انجام دهد اگر شما هکمم جزومبتلایان به درد سیاتیک هستید  از این ورزشهای کششی استفاده کنید تا دردتان کاهش یابد

۱ –  کشش عضله پیریفورمیس

روی کمر دراز بکشید. پاها رو از زانو خم کنید و کف پاها رو روی زمین قرار بدهید. قوزک پای راست رو روی زانوی پای چپ قرار بدهید و ران چپ رو به سمت سینه بکشید. این کشش رو به مدت ۳۰ ثانیه نگه دارید و سپس برای سمت دیگر بدن همین مراحل رو تکرار کنید. به یاد داشته باشید که باید پایی که در بالا قرار دارد رو به صورت خم شده نگه دارید تا از زانو محافظت کند.

ex-sciatica

۲ –  کشش باسن در حالت نشسته

بر روی زمین بنشینید. پای چپ رو به صورت صاف روی زمین قرار بدهید. پای راست رو خم کرده و در سمت دیگر بدن در کنار پای چپ قرار بدهید. زانو پای راست رو با دست چپ بغل کنید. حواستون باشد که کمر رو راست نگه دارید. این کشش رو به مدت ۳۰ تا ۶۰ ثانیه، نگه دارید و سپس این حرکت رو در جهت عکس هم انجام بدهید.ex-sciatica1

۳ –  حرکت کبوتری

حرکت سگ در یوگا رو انجام بدهید و پاها رو در کنار هم نگه دارید (حرکت سگ رو در شکل زیر، سمت راست می بینید). پای راست رو به جلو بیاورید و خم کنید و در جلوی بدن قرار بدهید. پای چپ رو به صورت صاف در پشت بدن نگه دارید. به آرامی بدن رو به سمت پایین بکشید تا در روی زمین قرار بگیرید. زیاد به خودتون برای انجام این حرکت، فشار نیاورید. این حرکت رو به مدت ۵ تا ۱۰ نفس نگه دارید و بعد حرکت رو برای جهت مخالف بدن، تکرار کنید.

ex-sciatica3

۴ –  حرکت چوگانی

برای انجام این حرکت، می توانید از توپ تنیس استفاده کنید تا درد سیاتیک رو به شکل چشمگیری کاهش دهید. ابتدا نقطه ای از باسن رو که دردناک است، پیدا کرده و توپ رو در اون ناحیه قرار بدهید. سپس بدن رو با آرامش بر روی توپ قرار بدهید. این وضعیت رو به مدت ۳۰ تا ۶۰ ثانیه نگه دارید (و یا تا زمانی که درد به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کند). بعد حرکت رو برای نقطه دردناک بعدی، تکرار کنید. مجموع مدت زمانی که باید صرف این حرکت بشود، ۵ تا ۱۰ دقیقه است.

ex-sciatica4

انجام این چهار حرکت ورزشی، یک تا دو بار در روز، اثر فوق العاده مثبتی بر کاهش درد سیاتیک دارد.

منبع : yeka.ir