skin2

پژوهشگران معتقدند   پوستی که برنزه شده یک پوست صدمه دیده بشمار می آید متاسفانه  شیوه های سالم  برای برنزه کردن پوست  نیست و هر نوع اشعه ای که بتواند پوست را برنزه کند به آن صدمه میزند و پویت را خراب میکند. هیچ اندازه معینی برای تابش آفتاب بر پوست نیست که بتوانیم بگوییم خطر ندارد

دستگاه های سولاریوم و امثال آن هم که با تابش نور ماوراء بنفش پوست را برنزه میکنند به آن آسیب میرسانند. پوست تحت تابش اشعه ماوراء بنفش خورشید یا انواع مصنوعی آن به سرعت پیر میشود، چروک برمیدارد و احتمال سرطان پوست در آن افزایش میابد.

توصیه میشود تا برای به حداقل رساندن تاثیر مضر نور خورشید بر روی پوست به توصیه های زیر توجه شود

  • در زیر تابش نور خورشیداز کرم های ضد آفتاب با حداقل درجه SPF 30 استفاده شود. آن را 15 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض تابش به پوست بمالید و هر یکساعت یکبار استفاده از آن را تکرار کنید
  • در زیر تابش آفتاب از کلاه و عینک و چتر استفاده کنید. پیراهن آستین بلند بپوشید
  • در ساعات بین 10 صبح و 3 عصر در زیر تابش نور آفتاب قرار نگیرید چون در این ساعات میزان نور ماوراء بنفش آن در حداکثر میزان خود است