160992944-387579

بهتر است با برخی نکات مهم و کارساز در امر تربیت فرزندتان آشنا شوید و از فوت و فن و مهارت داشتن در این زمینه آگاه شوید.

آرزو صفائی‌نژاد اظهار کرد: سال‌های ابتدایی کودکی مهم‌ترین سال‌های حیات است و تجربیات این سال‌ها زیربنای زندگی آینده هر انسانی خواهد بود، لذا اگر به نیازها و حیطه‌های تکاملی کودکان در طی این دوران پاسخ مناسبی داده شود، آن‌ها سالم‌تر بوده، از قدرت تفکر و تعقل بیشتری برخوردار می‌شوند.

وی افزود: در واقع در این صورت کودکان مهارت‌های عاطفی و اجتماعی بهتری خواهند داشت. تکامل ابتدایی کودکی شامل حیطه‌های مختلفی از قبیل شناختی، تکلمی، احساسی، اجتماعی، جسمی، روانی و معنوی است که همگی بر یادگیری ابتدایی و پایه‌ای فرد، موفقیت تحصیلی، خطر ابتلا به بیماری‌های جسمی و روانی، مشارکت اقتصادی، نقش اجتماعی شهروندی و سلامت او تأثیر به سزایی خواهد داشت.

صفائی‌نژاد با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه تصریح کرد: بررسی‌های متعدد نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات دوران بزرگسالی در دوران ابتدایی کودکی ریشه دارد. محیطی که کودک در آن زندگی کرده، رشد می‌کند و می‌آموزد، تأثیر بسیار زیادی بر تکامل خصوصی و تکامل مغزی او دارد.

این کارشناس یادآور شد: اما تأمین محیط‌هایی که برای تکامل دوران ابتدایی کودکی مناسب باشد از عهده والدین، به‌ تنهایی، خارج است و لازم است که از جانب دولت‌ها و جامعه نیز حمایت‌هایی صورت پذیرد. کودکان با ظرفیت‌های روانی، اجتماعی و جسمی متفاوتی متولد می‌شوند که این ظرفیت به آن‌ها اجازه می‌دهد از طریق ارتباط با محیط پیرامون خود، بیاموزند و سیر تکامل خود را طی کنند. اگر این ظرفیت‌ها شناخته ‌نشود و مورد حمایت قرار نگیرند، به ‌جای شکوفایی، پژمرده شده و از بین خواهند رفت. از این ‌رو والدین باید به این نکات کوچک ولی کلیدی توجه بیشتری داشته باشند و سعی کنند از این راهکارها در طول زندگی بهره بگیرند.

ایسنا