kafsh (1)

 

شخصی به نام کنتون لی در نایروبی کنیا کفش هایی ساخته است که افزایش سن و همچنین متناسب با آن که پاها نیز رشد می کنند، کفش ها نیز بزرگتر می شوند. این ایده برای افرادی نیازمند بوده که توانایی خرید کفش ندارند و سال بعد با بیشتر شدن سایز پاهایشان، کفش نیز بزرگتر شود تا به پاهای آن ها آسیب وارد نشود.

 

 kafsh (2)

kafsh (3)

kafsh (4)

kafsh (5)

kafsh (6)

kafsh (7)

kafsh (8)

kafsh (9)

kafsh (10)

kafsh (11)

kafsh (12)

kafsh (13)

kafsh (14)

kafsh (15)

kafsh (16)

kafsh (17)