hearing-loss-in-adults
با مشاهده ابتلای اکثر افراد بزرگسال به عارضه ناشنوایی متوجه شدیم مصرف برخی داروها و حضور در محیط های پرسر و صدا موجب این پیدایش این مشکل در آنان می شود.

محسن احدی، دبیر انجمن شنوایی شناسی  گفت: عفونت‌های گوش میانی، شایع‌ترین بیماری در بین کودکان است. این بیماری در کودکان زیر 5، 6، سال دیده می‌شود و درمان آن، درمانی دارویی است.
وی افزود: در صورتیکه عفونت‌های گوش میانی در کودکان تشدید پیدا کند و پیشرفته شود، می‌توان به وسیله جراحی آن را درمان کرد.
دبیر انجمن شنوایی شناسی با اشاره به شایع‌ترین بیماری‌های بزرگسالان عنوان کرد: کم‌شنوایی که بین بزرگسالان، جزء بیماری‌‌های شایع محسوب می‌شود. این بیماری در اثر ضربه به سر فرد به وجود می‌آید، همچنین پیرگوشی و افزایش سن نیز سبب بروز آن می‌شود.
احدی ادامه داد: مصرف برخی داروها و سرو صدا سبب می‌شود تا افراد بزرگسال به کم شنوایی مبتلا شوند این بیماری هیچگونه درمان دارویی و جراحی ندارد.
طبنا