gum

پژوهشگران انگلیسی معتقدند اگر آهنگی مکررا در  فکرتان تکرار می‌شود، جویدن آدامس به  ازیاد بردن آن کمک خواهد کرد. پژوهشگران دانشگاه ریدینگ انگلیس 98 داوطلب که به آهنگی مشهور گوش داده بودند و آن را مرتبا تکرار می‌کردند را زیر نظر گرفتند. داوطلبان به دو گروه تقسیم شدند. گروهی از افراد آدامس می‌جویدند و گروهی خود را با فعالیتهایی مثل کار با کامپیوتر سرگرم می‌کردند. نتایج بررسی‌ها نشان داد کسانی که آدامس می‌جویدند 3/1 کمتر از گروه دیگر آهنگ را در ذهن تکرار کردند.

منبع : www.salamdr.com