Green foliage of Cannabis sativa - drug, hemp

یک  مواد  شیمیایی در گیاه شاهدانه  به اسم  cannabidiol  وجود دارد که  برای  معالجه  دیابت بکار می رود.محققان گیرنده های  این ماده را دربافت های گوناگون  بدن مشاهده کردند.

محققان دریافتند اثرات  درمانی  CBDکه یک ترکیب غیر روانگردان است در تناسب  با گیرنده های مختلف متفاوت می باشد،  بنابراین  بیماریهای  متفاوتی نظیر دیابت، آترواسکلروز (تصلب شرایین ) و بیماریهای قلبی عروقی می توانند با این ماده  درمان شوند.

مطالعه ای که بروی موشها ی صحرایی با انفارکت (مناطقی از بافت مرده به دلیل عدم تأمین خون کافی به بافت مربوطه) انجام شده است. نتایج این تحقیقات نشان می دهد  اگر قبل از انفارکت این موشها با ماده ی CBDتیمار شوند، انفارکت 30 درصد کوچکتر می شود.

التهاب مزمن به عنوان یک عامل کلیدی درمقاومت به انسولین و در نتیجه دیابت نوع 2 مطرح است محققان براین باورند که خواص ضد التهابی CBDمی تواند به درمان این التهاب و بهبود  وضعیت  متابولیسمی بدن کمک کند.

علاوه بر این بنظر می رسد سیستم  ایمنی، رشد سلولها، متابولیسم قند و عملکرد قلب، بر اثر خواص ضد التهابی CBDبهبود می یابند.

 درحال حاضر فاز اول تحقیقات بالینی برای تعیین دوز و ایمنی این دارو در ایجاد خواص ضد التهابی  درحال انجام است ومقدمات انجام فاز 2 این تحقیق برای استفاده  از CBDدر درمان دیابت و درد مزمن درحال پیگیری است.  مدیر این تحقیقات می گوید: بر خلاف انسولین  و سایر داروهای  موجود برای درمان دیابت، ماده ی CBDدر حقیقت  این بیماری را سرکوب، معکوس و شاید معالجه کند.

محققان می گویند: تاکنون هیچ گونه عارضه ی جانبی جدی ازمصرف CBDمشاهده نشده است و بروی فعالیتهای روزمره ی بیماران (کار، رانندگی و ورزش) تأثیری نخواهد گذاشت. در حالیکه  CBDمی تواند از ماری جوانا بدست آید  اما مقادیر زیادی از این ماده  در کنف یافت می شود که هیچگونه خواص روانگردان و اعتیاد آوری ندارد.

منبع : diabetestma.org