diabetic-ulcers

یک پماد ساده  ولی با تکنولوژی قدرتمند  باعث  التیام زخم های مزمن و دردناک پای دیابتی در حیوانات شد پژوهشگران دانشگاهNorthwesternتوانستند از مخلوط کردن اسیدهای نوکلئیک کروی با یک  کرم مرطوب کننده معمولی راهی برای از بین بردن ژنی بیابند که سبب اختلال در التیام زخم می گردد.

 دانشمند و متخصص پوست دکتر Pallerو دکتر Mirkinشیمیدان دانشگاه Northwesternبرای اولین  بار روشی را با استفاده از فن آوری نانو ابداع  نمودند  که قادر است بطورموضعی فعالیت  یک ژن را  تنظیم کرده و التیام زخمهای دیابتی را در حیوانات  تسریع کند.

آنها  اسیدهای نوکلیئک کروی(SNAs، RNAهای کروی درمقیاس نانو) را با یک مرطوب کننده ی تجاری ترکیب کرده و راهی برای سرکوب ژنی که عملکرد آن باعث تداخل در بهبود زخم می گردد، یافتند.

دیابت نوع 2 و هزینه های سرسام آور مرتبط با آن بار اقتصادی واجتماعی عظیمی را برهمه ی جوامع تحمیل کرده است، تنها در ایالات متحده بیش از یک پنجم از افراد مبتلا به دیابت به زخم های پوستی مزمن وغیرقابل التیام مبتلا هستند که بسیاری از آنها به قطع عضو می انجامد. این کشف راه حلی برای این معضل جدی است.

دکتر  Pallerمی گوید: یافتن راهی برای التیام موثر این زخم های مقاوم، بسیار هیجان انگیز است علاوه بر این نتایج این تحقیق اثباتی بر نفوذ اسیدهای نوکلئیک کروی(SNAs) از سد پوستی است، چالشی که در سایر درمانها نیز با آن روبرو هستیم.

محققان آزمایشگاه دکتر Pallerدر تحقیقات اولیه خود دریافتند حذف آنزیمی بنام M3 synthase سبب حساس شدن سلولها به فاکتورهای رشد شده و موجب می گردد علیرغم وضعیت دیابت (بالا بودن قند خون) زخم ها بطور طبیعی التیام یابند.

گروه تحقیقاتی دکتر Pallerبا همکاری گروه تحقیقاتی دکتر Mirkinسازنده ی اسیدهای نوکلئیک کروی،ژنی را هدف قرار دادند که در تولید این آنزیم اختلال ایجاد می کند.

دانشمندان از ترکیب SNAsها با مرطوب کننده ی Aquaphorبطور موضعی برای درمان زخمهای موشهای دیابتی استفاده کردند و تنها پس از 4 روز متوجه ی التیام قابل توجه زخم های تحت درمان با SNAsدرمقایسه  با گروه کنترل شدند.

زخمها در موشهای گروه SNAsپس از گذشت 12 روز بهبود یافت، درحالیکه بهبود زخم های گروه کنترل 18 روز بطول انجامید. همچنین گردش خون درمحل زخم در حیوانات تحت درمان با SNAبهبود یافته بود. دکتر Mirkinمی گوید: نتایج این کار نشاندهنده ی چشم انداز تأثیرات بالقوه ی  پلت فرم SNAبرای درمان بیماریهای  پوستی بر اساس موضوعات ژنتیکی شناخته شده است.

دکتر Mirkinبرای اولین بار در سال 1996 موفق به اختراع  SNAsشد. او می گوید: استفاده از پلت فرم اسید نوکلئیک برای درمان زخمهای دیابتی  به منزله ی ظهور یک خط جدید درمانی برای طیف گسترده ای از بیماریهای ناتوان کننده است.

یافته های این تحقیق درمجله ی the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)منتشر گردید.

diabetic-ulcers1

این تحقیق، تطبیق پذیری SNAsرا برای استفاده هایی با اساس ژنتیکی شناخته شده در انسان به اثبات رساند. استفاده از این نوع اسیدهای نوکلئیک کروی برای انسان هیچ مسمومیتی ندارد، این یافته ها همچنین به نقش کلیدی GM3سنتاز در زخم دیابتی اشاره دارد.

SNAیک هسته ی نانو ذره ی خوش خیم  ساخته  شده از طلا است که تنها  13 نانومتر قطر دارد و با  40 رشته ی دوبلکس RNAبطور فشرده ای پوشانده شده است، توالی این رشته ها طوری طراحی شده است که فعالیت  ژن GM3 synthaseرا کاهش می دهد.

دکتر Mirkinمی گوید: ساختار کروی SNAsیک مهندسی ایده آل برای تحویل اسیدهای نوکلئیک به سلولها برای تنظیم بیان ژن است. این  اسیدهای نوکلئیک  کروی از طریق گیرنده های رفتگر(scavenger receptors) که قادر به تشخیص اسیدهای نوکلئیک خطی نیستند به داخل سلول وارد می شوند. در یک آزمایش، محققان مقادیر یکسانی از رشته های RNAرا با توالی ژنتیکی مشابه  به کرم مرطوب کننده ی Aquaphorبه فرم خطی افزودند. درمان با RNAی خطی سبب کاهش مقدار GM3 synthaseنگردید و بهبود زخم  به کندی ومشابه  بهبود زخم  درموشهای گروه کنترل بود که تنها  تحت درمان با کرم مرطوب  کننده ی Aquaphorیا فرم  درهم ریخته ای از SNAها بودند.

دکتر Mirkinمی گوید: ساختار اسیدهای نوکلئیک کروی تغییر قابل توجهی را در ورود به سلول سبب می شود این نتیجه یک مشاهده ی جالب برای استفاده  از این درمان در شاخه های مختلف پزشکی است، با استفاده از نانو تکنولوژی و شیمی می توان به بازی سازی یک مولکول پرداخت، این مولکول شاید مهمترین  کشف دانشمندان باشد زیرا از ساختاری غیرقابل عبور از سدهای طیبعی پوست به ساختاری با قابلیت عبور از این سد تبدیل می شود.

 محققان قصد دارند از پماد  حاوی SNAبرای پیشگیری از زخم های دیابتی و کاهش احساس غیرطبیعی که اکثر بیماران دیابتی در پای خود دارند، استفاده  کنند.

 دکتر  Pallerمی گوید: ما فکر می کنیم  از این روش نه تنها برای درمان بلکه  برای جلوگیری از بروز  زخم  نیز می توان  استفاده  کرد، تنها کافی است از این  پماد  به کف پا مالیده شود و این هدفی است که هم اکنون تیم  تحقیقاتی ما در حال بررسی آن هستند.

منبع : diabetestma.org