ways-to-have-a-fun-day-at-school

بیدار شدن از خواب برای رفتن به مدرسه، آماده شدن، تکمیل تکالیف و حضور در کلاس درس وحشتناک ترین بخش از مدرسه برای همه است. کودکان و نوجوانان هنوز  خنده، لذت بردن، بازی و سرگرم کننده های مدرسه را دوست دارند. راه های بسیاری است که در آن شما می توانیدضمن یادگیری و آموزش  در مدرسه ، سرگرم هم باشید . در اینجا 5 راه برای یک روز سرگرم کننده در مدرسه برای شما بیان میکنیم
1  تمام کارهای خود را کامل کنی د

اگر شما تمام مشق شب خود را به پایان برسانیدد، تکالیف در زمان خودش  مدیریت  می شود و موفق به گرفتن نمرات مناسب و معقول زیادی می شود  وزندگی را ساده ترمیکنید. شما دیگر لازم نیست تمام وقت در مورد مطالب و نمرات نگران باشید، شما قادر خواهید بود تا اآزاد باشید و اززندگی لذت ببرید
2  دوستان قابل اعتماد خوب

شما نیاز به  دوستان خوب برای  سرگرمی و لذت بردن از زندگی دارید .  شما در نهایت  دوستانی را پیدا می کنید ، پس مطمئنا آنها موقتی هستند. دوستان واقعی آنهایی هستند که شما می توانید به آنها  اعتماد کنید و هم با آنها  در مدرسه  سرگرم باشید
3 -شرکت در فعالیت های فوق برنامه

این  برای مطالعه، یادگیری و گرفتن نمرات خوب،بسیار مهم است اما باید   زمان برای فعالیت های فوق برنامه داشته باشید. شرکت در مسابقات، رویدادهای ورزشی و مسابقات  شخصیت شما را تقویت میکند. این شما  را فعال تر خواهد ساخت و آن  یک راه بسیار خوبی برای لذت بردن از مدرسه است ، علاوه بر این که به انجام کاری دیگر از تحصیل در مدرسه مشغول هستید

-4تبدیل شدن به یک بخشی از باشگاه های مختلف

باید قطعا  گروه های مختلف و باشگاه در مدرسه شما خوجود داشته باشد که به طور مداوم در حال توسعه ایده های جدید، راهی برای یادگیری چیز جدید و تکنیک های مرتبط با آن داشته باشد. گروه هایی مانند باشگاه های مختلف ورزشی، کر، باشگاه شطرنج، تیم های مختلف ورزشی دیگر، گروه علوم به طور فعال درگیر در این فعالیت ها است. مدرسه با این گروهها بسیار سرگرم کننده تر خواهد بود
5 انتظار برای تعطیلی مدرسه

تعطیلی انتظار ترین دوره در طول روز در مدرسه است  هنگامی که می خواهید برای شما م درسه زود به پایان برسد و انتظار میکشید، به همراه داشتن میان وعده های خود را برای دوستان خود،  برخی از بازی های جالب به جای تنها نشستن در اطراف و صحبت کردن. شما همیشه باید سعی کنید فعال باقی باشید و از آن لذت ببرید.  بازی ها  به شما کمک خواهد کرد که از آن لذت ببرید و همچنین شما یک استراحت خوب  بعد از درس خواندن خواهید داشت

منبع-اختصاصی http://www.hidoctor.ir