exercise

ورزشهای کششی که برای زن وشوهرها طراحی شده است می تواند هم ارتباط آنها را بهتر کند ، هم   آرامش  و انعطاف پذیری را در شخص زیادتر میکند . شما می توانید این  ورزشها را هر روز  انجام دهید و هر حرکت  را 30 تا 60 ثانیه نگه دارید و سپس حرکات را عوض کنید

کشش بالای کمر و شانه ها

رو به روی هم بایستید و دستهای هم را از مچ بگیرید. کمی از هم فاصله گرفته و زانوها را خم کنید و بدن را مانند حرکت اسکوآت به پایین متمایل نمایید و باسن خود را به عقب بکشید. نگاهتان به زمین باشد و گردن خود را رها کنید.

exercise1

 

 

کشش پایین کمر

به پشت دراز بکشید و همسرتان پاهای شما را از مچ در دست بگیرد. آرام دراز بکشید و باسن خود را به روی زمین نگه دارید. همسرتان باید به آرامی پاهای شما را به مدت 30 تا 60 ثانیه به طرفین تاب دهد.

exercise2jpg

 

کشش سینه

پشت به همسرتان بایستید و دستانتان را در کنار بدن قرار دهید به نحوی که کف دست رو به جلو باشد. از همسرتان بخواهید تا از بالای مچ دستهایتان را بگیرد سپس همزمان با او که یک قدم به عقب بر می دارد و به آرامی دستان شما را می کشد، شما نیز به سمت جلو متمایل شوید.

exercise3jpg