iStock_000012958803Small-462x306

درآمد اقتصادی خانواده تاثیر مستقیمی روی تغذیه اطفال دارد و این امر در رژیم و عادات غذایی آنان نیز دخیل است.

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت

تمایل کودک به خوردن مواد غذایی سالم یا غذا‌های فراوری شده و قندی به سطح درآمد خانواده و تحصیلات والدین بستگی دارد.

پزشکان بر اساس اطلاعات بدست آمده از کودکان هشت کشور اروپایی به بررسی تغییرات رژیم غذایی کودکان با گذشت زمان رسیدگی کرده و به این موضوع پرداختند که چگونه این تغییرات تحت تاثیر وضعیت اقتصادی – اجتماعی والدین هستند.

متخصصان به منظور ارزیابی عادات غذایی کودکان به بررسی رژیم غذایی و سبک زندگی 9301 کودک 2 تا 9 ساله و 4 تا 11 سال همراه با جایگاه اقتصادی – اجتماعی والدین آنان پرداختند.

همچنین سه گروه از مواد خوراکی از جمله مواد غذایی فراوری شده، خوراکی‌های حاوی قند و مواد خوراکی سالم را مورد بررسی قرار دادند.

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد کودکانی که والدینی با سطح تحصیلات بالاتر و به دنبال آن درآمد بالا داشته‌اند بیشتر از مواد خوراکی سالم مصرف می‌کنند. هر چند کودکانی که والدینشان از وضعیت مناسب اقتصادی – اجتماعی برخوردار نیستند بیشتر به خوردن مواد خوراکی فراوری شده تمایل دارند.

به گزارش خبرگزاری شینهوا،‌ متخصص ارشد این مطالعه گفت: نتایج بدست آمده تایید می‌کند نابرابری اجتماعی بر عادات غذایی فرد تاثیر دارد. تاکنون، بسیاری از رویکردهای پیشگیرانه برای داشتن رژیم غذایی سالم ناکارآمد بوده زیرا نمی‌توان محیط زندگی اجتماعی کودک را تغییر داد.

(ایسنا)،