Family Portrait

چه نوع مشکلات جسمی کودکان طلاق را تهدید می کند و موجب ایجاد اختلال در سلامتی آنان می شود؟فرزندان طلاق از چه نوع مشکلات جسمی رنج میبرند؟

 همیشه گفته اند و شنیده ایم که کودکان طلاق از نظر آسیب پذیرتر از همسن و سالان خود هستند. اما این آسیب پذیری تنها منحصر به شرایط روحی آنها می شود؟ آیا طلاق والدین از نظر جسمی هم کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد؟

نوجوان هایی که شاهد مشاجر­های بی وقفه و طولانی مدت والدینی بوده اند که در نهاین زندگیشان به طلاق ختم شده است بیش از سایرین از مشکلات جسمانی رنج می برند. سر درد، اختلالات خواب، کاهش اشتها، سر گیجه و تنش از شایع ترین مشکلات میان کودکان طلاق است. مسائلی که به دنبال زندگی کردن با یکی از والدین تشدید و گاهی حتی به مرحله بحران می رسد. در واقع کودکان طلاق دچار نوعی سایکوسوماتیک یا اختلال روان تنی می شوند، بیماری های بدنی که در اثر مشکلات ذهنی ایجاد می شود.

پیش از این مطالعات روان شناسان نشان داده بود، مشکلات عاطفی و رفتاری بیشتر به سراغ کودکانی می رود که تنها با یکی از والدین خود زندگی می کنند تا آنهایی که در خانواده ای هسته ای و همراه با پدر و مادر خود هستند. البته میان دختران و پسران از این حیث تفاوت های فاحشی دیده می شود، دختران بیش از پسران به انواع اختلالات روان تنی دچار می شوند؛ مشکلی که در صورت حذف کامل یکی از والدین از زندگی تشدید می شود. بنابراین اگر افرادی که از یکدیگر جدا می شوند اجازه ندهند فرزندشان پدر یا مادر خود را پس از طلاق ببیند باید منتظر تبعات گاه غیر قابل جبران این تصمیم خود باشند.

گرچه این موضوع به معنای زندگی کردن در هر شرایطی برای حفظ سلامت کودکان نیست، ولی هشداری بسیار جدی است برای زوج های متأهل دارای فرزند که پیش از طلاق با یک روان شناس صحبت کنند، از بگو مگوهای طولانی بر سر حضانت فرزند پرهیز کنند و فرزندشان را در مورد این تصمیم و شرایط زندگی پس از طلاق به خوبی توجیه کنند.

منبع: دیلی میل