caries-dentales

حالا هر وقت باکتری های ایجاد کننده پوسیدگی بیشتر از ۵۰دقیقه به صورت پلاک میکروبی روی دندان  باقی بمانند به عنوان فرآورده حاصل ازتغذیه خود از قند های موجود در رژیم غذایی ما اسید تولید می کنند که این اسید باعث حذف قسمت معدنی (جزء سخت) دندان می شود و با جایگزینی در جزء آلی (پروتئینی ونرم ) آن اصطلاحا ایجاد پوسیدگی می کنند.

در دهان ما حدودا ۳۰۰گونه باکتری با ما همزیستی دارند که حدودا ۲-۳ گونه ازآنها ایجاد پوسیدگی می کنند.

دندان تشکیل شده از دو جزء آلی و معدنی که در واقع جزء آلی به صورت رشته های پروتئینی (کلاژن) چارچوبی را تشکیل میدهند که املاح (جزء معدنی) بر روی آن سوار شده ساختمان سخت دندان را ایجاد میکنند.