Doctor taking patient's blood pressure

از بیمار باید در خصوص ساعت خواب و استراحتش جویا شد؛ چرا که این ساعت‌ها نقش موثری را در تغییرات فشار خون دارند.

در 15 سال اخیر دستگاه‌ها و امکاناتی که جهت اندازه‌گیری فشار خون طراحی شده‌اند، پیشرفت خوبی داشته‌اند.
فشار خون انسان‌ها متغیر است و به همین دلیل فشار خون را باید در چند بعد متفاوت بررسی کرد. مانیتورینگ فشار خون طی 24 تا 48 ساعت می‌تواند مقدار زیادی از تغییرهای بدن را مورد ارزیابی قرار دهد.
از طریق اندازه‌گیری فشار خون انسان به صورت سنجش 24 ساعته، می‌توان میزان میانگین فشار خون فرد را اندازه‌گیری کرد.
از بیمار باید در خصوص ساعت خواب و استراحتش جویا شد؛ چرا که این ساعت‌ها نقش موثری را در تغییرات فشار خون دارند.
پزشک باید از بررسی میزان فشارخون بیمار اطلاعاتی در خصوص میزان میانگین فشار خون وی در طول روز و شب تهیه کند تا بتواند به نتیجه درست در تشخیص برسد.
افت فشارخون فرد در ساعت‌های مختلف شبانه روز و اختلاف بین فشارخون وی در طول روز و شب از نکته‌های مهمی است که باید پس از اندازه‌گیری فشار خون 24 ساعته بررسی شود. میزان فشار خون افراد دیابتی را نمی‌توان با یک بار اندازه‌گیری، به صورت دقیق تشخیص داد.