Annegret Raunigk  Primary school teacher Annegret Raunigk from Berlin, the senior citizen will create medical history when she becomes the oldest mother of four in a single birth in the world. Must credit:  RTL/Pfeiffer

 

این خانم آلمانی که با کمال رضایت و میل باردار شده بود اکنون متوجه شد که چهار قلو باردار است و در سن شصت و پنج سالگی و پس از سیزده فرزند  مایل به به دنیاآوردن چهارقلوهای خود است!

 یک خانم 65 ساله آلمانی چهارقلو باردار است.

خانم آنگرت رونیگک که یک معلم 65 ساله اهل برلین است، پیرترین زنی می‌شود که تا به حال چهارقلو به دنیا آورده.
او که هم اکنون 13 فرزند دارد، از طریق لقاح مصنوعی و گرفتن اسپرم و تخمک باردار شده است.
این خانم معلم گفت، وقتی آزمایش نشان داد 4 قلو باردار است،‌ «شوکه» شد ولی می‌خواهد هر 4 کودکش را نگه دارد؛ چون امسال بازنشسته می‌شود و هنوز کاملاً سرپا است و می‌تواند خوب از بچه‌ها مراقبت کند.
خانم رونیگک قبلاً با به دنیا آوردن دخترش،‌ لیلا، در 55 سالگی سوژه خبرها در آلمان شده بود.
13 فرزند او که بزرگ‌ترینشان 44 ساله است، از 5 پدر مختلف هستند و 7 تا هم نوه دارد.
او در دفاع از خودش می‌گوید: «به نظرم آدم باید خودش برای خودش تصمیم بگیرد و زیاد به نظر دیگران گوش نکند.»

«دیلی میل»