exercises-you-can-do-at-work

تا جایی که دوست دارید کار کنید باید به این واقعیت اعتراف کنید که برای داشتن یک زندگی سالم کار کمک زیادی به روحیه افراد میکند. درمحل کار باید  فضاهای طراحی شده به حداکثر برسید   و درمیان کارکنان اجتماعی باشید و شما فضای خودرا محدودتر کنید چون امکان تحرک شما بسیار کم است و دچار بیماریهای شغلی مثل درد کمر مزمن, گردن درد و ناراحتی معده و چشم می شوید. چند  تمرین میتوانید در محل کار خود انجام دهید که شمارا  در طول روز فعال نگه دارد و از استرس دور کند

1- رفتن به کافه تریا و دستشویی
حداقل دو باردروز به اینجاها بروید  که مثل ورزش است و مجبورید را ه بروید. پیاده روی ماهیچه های شمارا شل میکند و نشتن بمدت طولاتی  برای سلامتی مضر است. به آرامی راه بروید  تا اندامتان شل شود
2- گردن خودرا حرکت دهید
اگر بمدن طولانی پشت کامپیوتر نشیته اید  برای جلوگیری از گردن درد گاهی گردن خودرا حرکت دهید بدن را شل کنید و گردنتان را بالا و پایین بیاورید  سپس یک وری حرکت دهید انجام این کار برای چند دقیقه درروز ماهیچه های گردن را شل میکند
3- کشش کمر
بلند شوید و سعی کنید  دوسه بار به عقب برگردید  اگر نمیخواهید کسی ببینید  درحالت نشسته هم میتوانید این کاررا انجام دهید کشش انگشتان  و لمس آنها نیز بسیار مفید است  این یک روش عالی برای نرم کردن عضلات کمر است و از  و از درد گرفتن جلوگیری میکند

4.تفکر کردن

ورزش ذهن را آرام  و از استرس دور میکند ، شما  شگفت زده خواهید شد که چگونه با چند دقیقه  بستن چشم های خود  می توانید بدن خود را شل کنید. انجام این کار نیز کمک خواهد کرد که شما  در کار تمرکز بهتری داشته باشید
5. ماساژ مچ دست و انگشتان دست

شما ممکن است فکر مکنید مچ دست و انگشتان دست به دلیل این که شما در حال تایپ کردن بیشتر هستید خسته شده اند .  ماساژ آنها  به آرامی  فقط به مدت چند دقیقه بین کاردرد دست را از بین خواهد برد

دراز کردن پای خود در یک میز بمدت 5 دقیقه درروز حتی میتوانید پوزیشین نشتن را بمدت چند دقیقه تغییر دهید

منبع- اختصاصی http://www.hidoctor.ir/