ways-to-prepare-for-old-age

پیری و گذر عمر گاهی اوقات می تواند بسیار بی رحمانه  باشد و می تواند شما را شگفت زده کنند و میتواند شرایط  بسیار دشواری را بوجود آورد .پذیرفتن تغییر ناگهانی در شیوه زندگی و قدرت بدن را به همراه دارد  . در اینجا  نکاتی را برای  آماده شدن برای پیری  بیان میکنیم که چگونه با سختی ها مقابله کنیم
1. انتظارات خود را پایین بیاورید

یک پدر و مادر از یک کودک خردسال،ممکن است انتظارات بسیاری از بچه های خود داشته باشد. هنگامی که شما به آنها بگویید کاری را انجام دهند، آنها انتظار می رود به دنبال دستورات شما باشند . با این حال، اگر شما  همان سطح از انتظارات از بچه های خود در زمان پیری داشته باشیدا ممکن است پاسخ مناسبی نشنوید. همانطور که سن شما افزایش می یابد، شما به آرامی و به تدریج باید شروع به  مسئول برای شادی خود شوید  . درنیازهای عاطفی به کسی وابستگی پیدا نکنید.
2. پیدا کردن یک سرگرمی

یکی از بدترین چیزهایی در مورد سن این است که شما بیش از حد بسیاری از چیزهایی را به شما اشغال ندارد. زندگی شما می شود بسیار کم تحرک است و اگر شما روابط نزدیک خانواده را نداشته باشند، پس از آن این خستگی می تواند واقعا به شما. این واقعا کمک خواهد کرد که اگر شما طرفدار فعال و شروع به در حال توسعه برخی از سرگرمی است که به شما کمک خواهد کرد تا زمان تصویب در سن خود را. شما می توانید شروع به خواندن کتاب، سعی کنید دست خود را در هنرهای ظریف، بازی بازی های تخته ای، روزنامه ها به عنوان خوانده شده، و غیره
3. ساخت برنامه های مالی

مشکلات مالی شما واقعا می تواند تبدیل به یک منبع نگرانی در سن. سعی کنید پرداخت تمام بدهی خود را قبل از شما بازنشسته و مطمئن شوید که شما به اندازه کافی صرفه جویی از نظر مالی وابسته به هر کسی. بدانید که با نوسازی، قبوض برق، نسخه، و دیگر صورتحساب های پزشکی، هزینه های خود را در سن مقدار زیادی خواهد بود. اگر شما در مورد پول به عنوان یک بزرگسال بی پروا هستند، سپس آن را به شما باعث مشکلات هنگامی که شما را متوقف درآمد پس از یک سن خاص.

سن گاهی اوقات می تواند بسیار بی رحمانه و می تواند شما را شگفت زده کنند . این می تواند تبدیل به بسیار دشوار است به پذیرفتن تغییر ناگهانی در شیوه زندگی و قدرت بدن شکست خورده است . ما به شما برخی از راهنمایی به آماده شدن برای سن به طوری که آن است که به سختی برای مقابله با .
1. انتظارات خود را پایین

به عنوان یک پدر و مادر از یک کودک خردسال ، شما ممکن است انتظارات بسیاری از بچه های خود را داشته باشد. هنگامی که شما به آنها بگویید برای انجام کاری ، آنها انتظار می رود به دنبال دستورالعمل. با این حال ، اگر شما در حفظ همان سطح از انتظارات از بچه های خود را هنگامی که شما قدیمی ، و سپس شما ممکن است در نهایت گرفتن صدمه دیده است . همانطور که سن شما را افزایش می دهد ، شما به آرامی و به تدریج باید شروع به بودن مسئول برای شادی خود را و نمی شود به هر کسی وابسته به نیازهای عاطفی خود را .
2. پیدا کردن یک سرگرمی

یکی از بدترین چیزهایی در مورد پیری  این است که شما بیش از حد نمی توانید کار کنید  . زندگی شما  بسیار کم تحرک می شود  و اگر شما روابط نزدیک خانوادگی نداشته باشند،  این خستگی می تواند واقعا به شما صدمه بزند . شما باید فعال باشید و این فعال بودن  شمارا سرگرم میکند  . شما می توانید شروع به خواندن کتاب کنید ، سعی کنید دست خود را در هنرهای ظریف ، بازی  ، خواندن روزنامه و غیره مشغول کنید
3. ساخت برنامه های مالی

مشکلات مالی شما واقعا می تواند تبدیل به یک منبع نگرانی در پیری باشد. سعی کنید  تمام بدهی خود را قبل  ازنشسته  شدن بدهید و مطمئن شوید که شما به اندازه کافی  از نظر مالی  صرفه جویی کرد ه اید و به کسی وابسته نیستید  بدانید که با نوسازی ، قبوض برق ، نسخه ، و دیگر صورتحساب های پزشکی ، هزینه های خود را در پیری میتوانید بدهید

4 . یافتن یک گروه  مورد علاقه

همراهی همان چیزی است که بسیاری از افراد مسن  دوست دارند  . به منظور جلوگیری از این اتفاق می افتد ، شروع به معاشرت کنید و سعی کنید به یک گروه  مورد علاقه در داخل و اطراف منطقه ای که زندگی میکنید پیدا کنید  . از آنجا که شما نمیتوانید مانند قبل زیاد به مسافرت بروید   ، بهتر است که یک دووست خوب در محله خود پیدا کنید
5.  به طور منظم چکاب  پزشکی انجام شود

بعنوان  یک بزرگسال شما  مشکلات جسمی و یا روحی خواهید داشت  ​​،  همه چیز می تواند در سن پیری بدن را ضعیف کند  . اطمینان حاصل کنید که شما به طور منظم به پزشک مراجعه می کنید و دریافت چک سلامت بطور مرتب ضرری است . این کمک خواهد کرد که  مشکل به آسانی  تشخیص و درمان شود