Blood-Pressure.1jpg
درصد بالایی از جمعیت جامعه دچار مشکل فشارخون بالا هستند و اغلب افراد مبتلا نیاز دارند که داروهای ضد فشارخون را به طور مرتب مصرف کنند.

 بتابلوکر‌ها، مهارکننده‌های کانال کلسیم، مهارکننده‌های آنزیم مبدل آنژیوتانسین، مدرها و گشادکننده‌های عروقی از مهم‌ترین‌های ضد فشارخون هستند.
در مواردی مصرف داروهای ضد فشارخون بالا بر روی عملکرد سیستم قلبی و عروقی و سیستم مغزی و عصبی و تاثیر می‌گذارند و موجب اختلال عملکرد بافت می‌شوند.
 مصرف غیر منطقی و بیش از اندازه داروهای ضد فشارخون، علاوه بر افزایش خطر مسمومیت و بروز عوارض قابل ملاحظه‌، می‌تواند با اختلال کارکرد قلب نیز در ارتباط باشد.
باید در مصرف دار‌وهای ضد فشارخون کاملا دقت کرد، چرا که هرگونه مصرف غیر منطقی این داروها چه کم باشد و چه زیاد، ممکن است عملکرد اندام‌های مختلف بدن به ویژه اندام‌های حیاتی را با مشکل مواجه کند.
منبع : www.yjc.ir