5_1_2015_000048166144_evgenyatamanenko_Aging1021171542

دانشمندان به تازگی با مطالعه برروی  DNA به این نتیجه رسیده اند که می توان با دستکاری و مطالعه بیشتر روی کروموزوم ها از روند پیری پیشگیری کرد.

این مطالعه با تمرکز بر روی ژن عامل بیماری سندرم وارنر صورت گرفته است. سندرم وارنر بیماری نادری است که سبب پیری زودرس افراد جوان می شود. در این بیماری افراد در جوانی به پوکی استخوان و بیماری های قلبی مبتلا می شوند و موهایشان خاکستری می شود.
بیماران سندرم وارنر فاقد ژن خاصی هستند که DNA را کپی و تمام خطاهای آن را اصلاح می کند. همین ژن مسئول نگهداری تلومرها است. به قسمت انتهایی کروموزوم ها، تلومر گفته می شود. تلومرها از آسیب کروموزوم حین تقسیم سلولی محافظت می کنند. طول تلومرها به مرور زمان و با تقسیم سلولی کوتاه می شود تا اینکه انسان به مرور زمان پیر می شود و می میرد. طول تلومرها نقش مهمی در طول عمر و فرآیند پیری دارند.
در این مطالعه، محققان سلول های بنیادی جنینی را که فاقد این ژن بودند، مورد مطالعه قرار دادند و متوجه شدند که این سلول ها به این دلیل به سرعت پیر می شوند که سلول های DNA در آنها به خوبی بسته بندی (pack) نشده است که سبب می شود کروموزوم ها نامنظم وناپایدار باشند.
ناپایداری کروموزوم ها مهمترین علت تسریع در ‏فرآیند پیری است.
محققان در تلاشند تا از نتایج این مطالعه برای توسعه داروهای ضد پیری استفاده کنند.

ایرنا