images.jpg8757657

 

برخی بیمار ها را می توان از طریق تنفس تشخیص داد و متوجه شد،این بیماری ها که سرطان ریه ،سکته قلبی ،چاقی مفرط،دیابت و نارسایی کلیوی از جمله آنان هستند با بو کردن نفس فرد مبتلا قابل پیش بینی هستند.

ايده تشخيص بيماري ها با استفاده از معاينه هاي تنفسي به زمان بقراط باز مي گردد، او سال ها قبل د رباره ارتباط بوي نفس و بيماري ها نوشته بود. امروزه نيز محققان به ارتباط بوي خاص نفس با برخي بيماري ها پي برده اند و قادرند برخي از بيماري ها را از طريق تنفس تشخيص دهند.

دستگاهي به نام اسپکترومتر (Spectrometers) مي تواند ترکيب ريز شيميايي در هواي تنفسي فرد را رديابي کند.

محققان رمزگشايي از اين ترکيب ها را آغاز کرده اند و در نتيجه به درک بهتري از آن چه در بدن رخ مي دهد، رسيده اند.

به نقل از سايت «هلثي ليوينگ» (Healthy Living) همان طور که مي توان آزمايش خون گرفت، مي توان آزمايش هواي تنفسي نيز انجام داد؛ در ادامه به بيماري هايي که مي توان از طريق نفس آن ها را شناسايي کرد، اشاره مي کنيم.

سرطان ريه: محققان مي دانند که برخي از حيوانات قادر به بو کردن برخي از بيماري ها هستند. با استفاده از اين ايده آن ها در تلاشند تا فناوري بيني الکترونيکي را به وجود بياورند. اگرچه محققان قادر نيستند به طور دقيق مشخص کنند کدام ترکيبات آلي فرار (VoCs) به بيماري هاي مختلف ارتباط دارد، اما بررسي ها نشان مي دهد که اين امکان وجود دارد که يک بيني الکترونيکي بتواند سرطان ريه را از بيماري هاي مختلف ريه تشخيص دهد. از اين فناوري براي يک گروه 128نفره غيرسيگاري و 114نفره سيگاري استفاده شد که تنها بيماري 10 نفر را اشتباه تشخيص داد. اين بررسي نشان مي دهد که مي توان سرطان ريه را تشخيص داد.

سکته قلبي: يک گروه از محققان قادرند از طريق آناليز کردن نفس بيمار سکته قلبي را تشخيص دهند. اين آزمايش براي رديابي نارسايي قلبي استفاده مي شود.

چاقي مفرط: از طريق نفس مي توان فهميد يک فرد تا چه ميزان به چاقي مستعد است. محققان نفس 792 داوطلب را آناليز کردند و دريافتند تراکم بعضي از گازها از جمله هيدروژن با شاخص توده بدني و درصد چربي در ارتباط است.

ديابت: بوي نفس شبيه به بوي لاک ناخن مي تواند مشکل جدي بيماري ديابت باشد. اين مشکل تهديد کننده زماني رخ مي دهد که بدن قادر نيست از قند به عنوان منبع سوخت استفاده کند و به جاي آن از چربي استفاده مي شود.

نارسايي کليوي: بويي شبيه آمونياک در افرادي که از نارسايي کليوي مزمن رنج مي برند استشمام مي شود گاهي اين بو مشابه بوي ماهي است. در اين بيماري کليه ها قادر به دفع سموم خون نيست و مواد زايد در بدن تجمع پيدا مي کند که باعث بوي بد نفس مي شود.

روزنامه خراسان