teaching-your-kids-the-art-of-reading-2011-9-10-3-31-24

برای تشویق کردن کودکان به مطالعه از چه راههایی می توان استفاده کرد و چگونه می توان این علاقه را در آنان نهادینه نمود.

علی اسدی  اظهار کرد: تحقیق و پژوهش در کلان جامعه هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است و نیاز به توجه بیشتری دارد که در همین راستا و برای تبیین جایگاه پژوهش در همه جلسات اولیاء آموزشی و حتی والدین دانش‎آموزان بر این مسئله تاکید شده است.

وی افزود: انجام طرح‏‌ها و برنامه‎ها بدون پژوهش و از طریق آزمون و خطا هزینه زیادی را در اجرا تحمیل می‎کند، لذا توجه به این مقوله باید بسیار مورد توجه باشد و برای اینکه بتوان پژوهش را به جایگاه واقعی خود رساند این مساله از ابتدای تعلیم دانش‎آموزان باید در برنامه‎های آموزشی قرار گیرد تا این مقوله مهم برای همه افراد جامعه نهادینه شود.

اسدی با مهم برشمردن اختصاص اعتبار برای پیشبرد برنامه‏‌های تحقیقی و پژوهشی، گفت: برای اینکه بتوان دانش‎آموزان پژوهش‌محور تربیت کرد می‎توان یکی از مولفه‎های درسی را به این امر اختصاص داد و اولیای آموزشی نیز بخشی از ارائه نمره برای هر درس را به انجام طرح‎های پژوهشی اختصاص دهند.

این مسئول تصریح کرد: طرح یافته‎های پژوهش دانش‎آموزان در جلسات و حتی رسانه‎ای کردن آن در جراید محلی برای معرفی و تشویق دانش‎آموزان بسیار مهم و موثر است و حتی از یافته‎های این طرح‏‎ها می‎توان در مسیر علمی آن استفاده کرد.

اسدی با تاکید بر اینکه از جایگاه والدین دانش‎آموزان در تربیت پژوهشگر نباید غافل شد، زیرا آن‎ها به عنوان همراه دانش‎آموز خود در اجرای تحقیق و پژوهش اهمیت ویژه‎ای دارند، خاطرنشان کرد: دانش‎آموزان و والدین آن‏ها باید بدانند طرح‎های تحقیقی که از سوی مدرسه به آن‎ها تکلیف می‌شود باید با مطالعه انجام شود و در اجرای آن از کپی مطلب از منابع موجود پرهیز کرده و خود را ملزم به مطالعه و انجام صحیح طرح تحقیقی بدانند

ایسنا