تحقیقات نشان می دهد حتی مقادیر کم اکستازی یا قرص اکس با زوال حافظه مربوط به کلامی ارتباط دارد. اکستازی یک داروی غیر مجاز است که متاسفانه مصرف آن در میان جوانان افزایش یافته است.

به گزارش دکتر سلام به نقل از sciencedaily ، محققان هلندی با مطالعه اثر این دارو ها در انسان و حیوان دریافته اند داروی فوق به مغز آسیب می رساند.
قرص اکس به سلولهای عصبی پاسخ دهنده به هورمون سروتونین که در خلق و خو ، تفکر ، یادگیری و حافظه صدمه می زند.
این واقعیت که اکستازی ظاهرا فقط حافظه کلامی را تحت تاثیر قرار می دهد حاکی از این است که بر نواحی و مواد شیمیایی خاصی در مغز تاثیر می گذارد.
مهم ترین عامل موثر در این روند کاهش سروتونین در مصرف کنندگان اکستازی است که ممکن است قابل بازگشت باشد.
سروتونین در فعالیت های متعدد شناختی دخالت دارد اما بویژه با یادگیری و حافظه مرتبط است.
در نتیجه این اطلاعات نشان می دهد که دز های کم این دارو نیز با کاهش عملکرد حافظه کلامی ارتباط دارد و این سمیت عصبی القا شده توسط اکستازی را تایید می کند.