DSC2330
با شیوع استفاده بی رویه از دنیای مجازی توسط فرزندان و والدین شاهد ایجاد شکاف عاطفی در میان افراد خانواده هستیم و این امر باعث ازهم پاشیدگی و کاهش روابط عاطفی میان خانواده هستیم.

معصومه میرزاخانی مشاور خانواده اظهار داشت: وسایل ارتباطی جمعی مانند رادیو، تلویزیون، گوشی و … همه برای استفاده بشر ساخته شده‌اند. اما چگونگی استفاده از آنها بسیار مهم است.
وی اضافه کرد: به وجود آمدن فضاهای مختلف مجازی و استفاده بی رویه و اعتیاد به این شبکه‌ها ارتباط عاطفی بین اعضای خانواده را تحت الشعاع قرار داده است.
وی ادامه داد: اگر از این نوع وسایل با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی به موقع استفاده شود می‌تواند از بروز آسیب‌ها و ایجاد شکاف بین اعضای خانواده جلوگیری کند.
وی در پایان اضافه کرد: گفت‌و‌گو و معاشرت والدین با فرزندان می‌تواند جایگزین فضاهای مجازی شود و اعضای خانواده با هم صمیمی‌تر شوند.
باشگاه خبرنگاران