images.jpg566

 چرا برخی افراد در امر ترک سیگار ناتوانند و نمی توانند خود را وادار به ترک آن کنند؛علت این امر چیست؟

بعضی از افراد در ترک سیگار بسیار موفق هستند، اما بر اساس نتایج پژوهش‌های جدید محققان با بررسی مغز افراد سیگاری دریافتند برخی تغییرات در مغز می‌تواند منجر به مصرف مجدد دخانیات در افراد شود.

دانشمندان با بررسی و مطالعه مغز افراد سیگاری در دوران ترک پرداختند. آن‌ها دریافتند پاسخ عصبی مغز به ترک سیگار فقط یک روز از آغاز این دوره می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد احتمال بازگشت به نیکوتین ارائه دهد.

در این پژوهش بر روی 80 فرد سیگاری 18 تا 65 ساله به مدت 6 ماه انجام شد. از این افراد 24 ساعت بعد از ترک سیگار تصویربرداری شد. پس از گذشت 7 روز رفتار این افراد مورد ارزیابی قرار گرفت و بررسی‌ها نشان داد بیشتر افراد در این دوره دوباره سیگار کشیدند.

پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که فعالیت بخشی از مغز به نام «کورتکس خلفی جانبی پیش پیشانی نیمکره چپ» آن‌هایی که دوباره به سیگار روی آورده بودند، دچار کاهش بود. این بخش از مغز، وظیفه کنترل فعالیت‌های اجرایی نظیر حافظه کاری را بر عهده دارد. این نوع حافظه نقش مهمی در عملکرد شناختی برای متمرکز ماندن بر روی یک تکلیف مشخص دارد.

همچنین میزان فعالیت بخش دیگری از مغز به نام «کورتکس کمربندی خلفی» در این افراد بیشتر بود. معمولاً وقتی فردی در حالت درون‌گرایی قرار می‌گیرد، این بخش فعال‌تر می‌شود.

ساینس ورلد