bone

داروهای آرام‌بخش با تاثیرات آرمش دهنده ای که دارند  برای کاهش توهم، هذیان استفاده می شوند و لی در حین داشتن تاثیرات سودمند عارضه های جانبی هم دارند

مصرف زیاد و غیرمنطقی داروهای آرام‌بخش با علائم و عوارض مسمومیت همراه بوده و می‌تواند موجب بروز اختلالات عضلانی و استخوانی شود.
برخی از انواع داروهای آرام‌بخش با عوارض مغزی و عصبی، حرکات نامشخص عضلات حرکتی، تشنج، تغییرات درجه حرارت بدن، تهوع، استفراغ و اختلالات ریتم قلبی همراه بوده و در صورتیکه عواض ایجاد شده مداوم و شدید باشند، خطر تهدید حیات فرد نیز وجود دارد.
منبع : www.yjc.ir