Star-Fruit (1)

 

میوه ی ستاره که به آن کوکبی و یا اختری نیز می گویند، یکی از میوه های خاص و زیبا است. شکل ظاهری آن به شکل ستاره است به همین دلیل نام این میوه را ستاره گذاشته اند. عکس های باکیفیت و تماشایی از این میوه ی خاص. در صورت نیاز به مشاهده تصاویر بزرگتر، روی تصویر مربوطه می توانید کلیک کنید.

 

 Star-Fruit (2)

Star-Fruit (3)

Star-Fruit (4)

Star-Fruit (5)

Star-Fruit (6)

Star-Fruit (7)

Star-Fruit (8)

star-fruit-photo (1)

star-fruit-photo (2)

star-fruit-photo (3)

star-fruit-photo (4)

star-fruit-photo (5)

star-fruit-photo (6)

star-fruit-photo (7)

star-fruit-photo (8)

star-fruit-photo (9)

star-fruit-photo (10)

star fruit

 

 

star-fruit-photo (12)

star-fruit-photo (13)

star-fruit-photo (14)

star-fruit-photo (15)

star-fruit-photo (16)

star-fruit-photo (17)