Baby-Cin-one-of-the-world-007

نوزادانی که در مکان های شلوغ قرار می گیرند ممکن است دچار انواع اختلالات شنیداری شوند و این معضل، سلامت شنوایی شان را تهدید کند!

عمرانی متخصص گوش و حلق و بینی گفت: یاخته‌های حلزون شنوایی در برخورد با صداهای بلندتر از 85 دسی بل آسیب می‌بیند.

عمرانی افزود: هر چه بلندی صدا افزایش یابد به ازای هر پنج دسی بل افزایش، زمان برخورد صدا با گوش نصف می‌شود به طور مثال اگر برخورد گوش با فرکانس 85 دسی بل در مدت هشت ساعت مجاز باشد با تغییر فرکانس به 90 دسی بل تنها چهار ساعت زمان مجاز برای شنیدن صدای بلند وجود دارد.

وی عنوان کرد: شیرخواران به سادگی نمی‌توانند ناراحتی خود را از شنیدن صداهای بلند بروز دهند به همین دلیل فقط گریه می‌کنند و این گریه کردن واکنش آنها به صداهای آزاردهنده است؛ با توجه به موارد یاد شده والدین باید مراقب باشند که کودکشان در برخورد با صداهای گوش خراش و بلند قرار نگیرند زیرا اگر چه ممکن است آسیب‌های وارده کوچک باشد اما برگشت‌ناپذیر است.

این متخصص گوش و حلق و بینی خاطرنشان کرد: شنیدن فرکانس‌‌های 4 هزار هرتز افت شنوایی را با خود همراه دارد در نخستین برخوردها بین 24 ساعت تا شش ماه عوارض ناشی از شنیدن صداهای بلند به طول می‌انجامد که در برخوردهای بعدی این عوارض ماندگار می‌شوند.

بهترین اقدام در صورت بروز مشکلات شنوایی مراجعه به پزشک متخصص است.

مشرق نیوز