شماري از پژوهشگران كانادايي مي‌گويند به نظر مي‌رسد يك دليل مرگ افرادي كه به دليل مصرف ماده مخدر “اكستسي” جان خود را از دست مي‌دهند، پركاري تيروييد فرد مصرف‌كننده باشد.
به گزارش سرويس خبرهاي بهداشتي رويترز، مرگ بر اثر مصرف اكستسي يا “متيل انديوكسي متامفتامين ‪ “MDMA‬در مورد تمامي استعمال‌كنندگان اين ماده صدق نمي‌كند و هنوز دقيقا روشن نيست كه چرا برخي از اين افراد در مقابل آثار زيانبار اين ماده شديدتر از ديگران واكنش نشان مي‌دهند.

دكتر “استفن كيش” از دانشگاه تورونتو و مركز مطالعه اعتياد و بهداشت رواني و همكارانش در اين تحقيق گفتند در مطالعات خود دريافته‌اند نسبت به تعداد زياد استعمال‌كنندگان اين ماده مخدر، ميزان مرگ‌وميرهاي ناشي از مصرف اكستسي، كه دماي بدن را به شدت بالا مي‌برد، چندان زياد نيست.

در تازه‌ترين شماريه مجله “علوم پزشكي قانوني”، گروه پژوهشگران به رهبري دكتر “كيش” ، مرگ يك زن ‪ ۲۴‬ساله را تشريح كرد كه بعد از استعمال اكستسي دچار افزايش مرگبار دماي بدن شد كه با مشكلات پيچيده‌اي براي ارگانهاي بدن او همراه بود.

در نمونه خوني كه سه تا چهار ساعت پس از مصرف اكستسي از اين زن گرفته شد، فقط اثار اكستسي و متامفتامين به چشم مي‌خورد.

به نوشته اين محققان، هرچند رابطه علت و معلولي ميان مصرف اكستسي و مرگ اين زن ثابت نشد، زيرا هورمون تيروييد يكي از موثرترين عوامل تنظيم دماي بدن است، اما به نظر آنان پركاري تيروييد او را در وضعيتي قرار داد كه افزايش شديد دماي بدن ناشي از اكستسي به مرگ او منجر شد.

اين موضوع، تحقيقاتي را كه اخيرا در مورد موشها انجام شده بود تاييد مي‌كند. در اين تحقيق مشاهده شده بود دماي بدن موشهايي كه دچار پركاري مزمن تيروييد هستند، در مقايسه با موشهاي عادي بسيار بالاتر است و در صورت قرار گرفتن در معرض اكستسي شمار بيشتري از آنان مي‌ميرند.