Crataegus (2)

زالزالک یک درخت خود رو مخصوص مناطق مرتفع و کوهستانی است که در کوه های کشورمان هم وجود دارد این میوه علاوه بر مزه خوب ضد نارسائي قلبي و كاهش دهنده فشارخون است و داراي خاصيت ضد اضطراب نيز مي باشد و از نظر مصارف پزشکی هم کاربرد دارد. تصاویری از این میوه خوشمزه را در زیر مشاهده کنید

Crataegus (1)

Crataegus (3)

Crataegus (4)

Crataegus (5)

Crataegus (6)

Crataegus (7)

Crataegus (8)

Crataegus (9)

Crataegus (10)

Crataegus (11)

Crataegus (12)

Crataegus (13)

Crataegus (14)

Crataegus (15)