tips-for-going-back-to-work-after-baby

ازسرگیری کار پس از بچه دار شدن یک تصمیم بسیار حیاتی است. . شما نیار دارید برای اولین بار ذهن خودرا  آماده کنید. برای این کار نیاز به ذهن آرام دارید و بهیچ وجه نباید نگران کار کردن باشید. شما نیاز به برنامه ریزی دارید تا هر چیز درجای خود قرار گیرد. در اینجا 5 توصیه برای رفتن به عقب کودک پس از کار وجوددارد که باهم میخواینم
1- درخواست برای برنامه کار انعطاف پذیر
اجازه از محل کار برای چند ساعت در هفته های اولیه و بعداز آن پس از انجام کار  این امر کارشمارا بسیارراحت و آسان میکند
2- استخدام پرستار بچه
شما باید مطمئن شوید که یکی از اعضای خانواده در خانه است که  از نوزاد در غیاب شما مراقبت میکند.  برای ساده تر کردن کارها ، استخدام پرستار بچه است که به خوبی در اداره و مدیریت یک کودک آموزش دیده است . این امر  به شما احساس آرامش  میدهد .  کودک خود را در دست های امن  بگذارید تا در محیط کار آرامش داشته باشید

3- آماده اجرای برنامه
اطمینان حاصل کنید که قبل از رفتن به رختخواب همه کارهارا انجام دادید تا صبح یادتان نرود مانند :استریل کردن بطری بچه, انتخاب لباس, دستور به خدمتکار و پرستار بچه که باید انجام دهد. اگر  برنامه ریزی  اصولی انجام دهید  همه چیز در سرجای خود قرار میگیرد

 

4- کارباتمرکز
وقتی  شما در تمام روز در محیط کار هستید و نوزاد درخانه است  درمورد کودک نگران نباشید و تمرکز برروی کارتان باشد زودتر کار خودرا به پایان برسانید و به سرعت به منزل برسید.
5- حفظ دایره دوستان
تماس با دوستان  در طول زایمان بسیار مهم است. برنامه های مراقبت در دوران بارداری  را باید داشته باشید. معاشرت و راهنمایی گرفتن از دوستان و استفاده از تجارب دیگران به شما بسیار کمک میکند

منبع- اختصاصی http://www.hidoctor.ir