Barberry (1)

میوه زرشک که یکی میوه ارزشمند است و بزرگترین تولید کننده آن کشور عزیزمان ایران است. این میوه خواص دارویی بی شماری دارد که از جمله آن ها می توان به درمان واریس ، نقرس ، رماتیسم ، بی اشتهایی و ده ها خاصیت دیگر اشاره کرد. در ادامه تصاویری از این میوه پر خاصیت را خواهیم دید

Barberry (2)

Barberry (3)

Barberry (4)

Barberry (5)

Barberry (6)

Barberry (7)

Barberry (8)

Barberry (9)

Barberry (10)

 

 

 

Barberry (12)

Barberry (13)

Barberry (14)

Barberry (15)