How-to-Become-a-Really-Smart-Learner-400x278

آموزش چیزی است که از زمانی که کودک متولد شده است شروع می شود  و تا اخر عمر ادامه دارد. در یادگیری هیچ محدودیت سنی و فکری وجودندارد و  محدود به متن های کتاب نیست. حتی بسیاری از یادگیریها در کتاب  وجود ندارد بلکه مبتنی بر حوادث زندکی واقعی است و یا در اثر تجربه بدست می آید و انسان یاد میگیرد. کلید تبدیل شدن به یک یادگیرنده هوشمند را در اینجا برای شما معرفی میکنیم
1- هرزمانیکه کسی صحبت میکند؛ شما به حرفهای او گوش میدهید. یک صدای درونی د مورد برخی از ایده ها وجوددارد که باید ذهن باز داشته باشید
2- استدلال با خودتان
اگر موفق  به کنترل صدای درونی باشید  بنفع خودتان است  که این  موارد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و اطلاعات بیشتری کسب کنید
3-همیشه سعی کنید کنجکاو باشید  وقتی کسی سخنرانی میکند با یک ایده منصافنه گوش کنید و سوالاتی را از بحثها اکتشاف کنید از منابعی که در کتابخانه ها  وجوددارد استفاده کنید
4- تمرکز برروی بحثها که بخوبی تحقیق کنید و یاد بگیرید و برروی اطلاعات در دسترس بیشتر تمرکز کنید و  نگران نباشید و همواره در حال مطالعه باشید

منبع-اختصاصی http://www.hidoctor.ir/