cantaloupe (1)

میوه گرمک یکی از میوه های خانواده طالبی است که در فصل تابستان به بازار می آید و مزه شیرین و آبداری درد و قسمت هایی نظیر میوه و تخم میوه آن مورد استفاده قرار می گیرد.گرمک سرشار از ویتامین A و بتا کاروتن است که در بدن به ویتامین A تبدیل می شود. در ادامه تعدادی عکس با کیفیت از این میوه آبدار خواهیم دید

cantaloupe (2)

cantaloupe (3)

cantaloupe (4)

cantaloupe (5)

cantaloupe (6)

cantaloupe (7)

cantaloupe (8)

cantaloupe (9)

cantaloupe (10)

 

 

cantaloupe (12)

cantaloupe (13)

cantaloupe (14)

cantaloupe (15)