signs-your-teenager-is-using-drugs

استفاده از مواد مخدر یکی ازشایع ترین مشکلات در میان نوجوانان است ، چون  بچه ها در این سن بسیار تاثیرپذیر و احساساتی هستند .  شما  باید از دوستان او اطمینان حاصل کنید که معتاد نباشند . ما برخی از راهها را  برای شناسایی نوجوانان معتاد معرفی میکنیم

1-افت ناگهانی نمرات درسی
اگر فرزند شما در درسش ناگهان افت کرد بدون اینکه دلیل روشنی داشته بشاد باید نگران اعتیاد فرزندتان باشید . سعی کنید دلیل این افت نمرات را بدانید  و تا پاسخ قانع کننده ای نگرفتید  رها نکنید
2- مشکلات مالی
اگر فرزندتان از شما پول میخواهد سعی نکنید به او زیاد پول بدهید همیشه مطمئن باشید که او برای چه پول میخواهد اگر دیدید که عذر و بهانه آورد یک نشانه اعتیاد در فرزندتان است  اگر  دیدید پول نقد یا اشیا با ارزش شما  در منزل نیست به معنای این است که فرزندتان شاید معتاد شده است
3-تغییرات شخصیتی
اگر فرزند شما معتاد شود برخی تغییرات شخصیتی پیدا میکند  مثلا اگر برونگرا بود اکنون بسیار آرام و درونگرا شده است  و اگر قبلا آرام بود اکنون بسیار بی قرار شده است
4-نوسانات خلقی

وقتی بچه ها شروع به مصرف مواد مخدر میکنند، معمولا  به نوسانات خلقی شدید  دچار می شوند. برای مثال تنش یا سرخوشی. تغییرات ناگهانی و غیر قابل توضیح در اخلاق و رفتار ش وجوددارد
5-تغییر ناگهانی در دایره دوستان

دوستان متفاوت میتواند دلیل دیگری برای نگرانی اعتیاد فرزند باشد
6. پیدا کردن متعلقات
پیدا کردن وسایلی مانند لوله قوطی های نوشابه، فندک و غیره در اتاقش  همچنین مخفی کردن بوی دود مواد ممکن است عود یا بخورروشن کند تا اتاق خوشبو شود و بوی مواد به مشام نیاید در این مواقع باید هوشیار باشید
7- علائم هشدار دهنده جسمی
اگر جشمانش قرمز میشود و یا بطور مکرر  خون دماغ می شود  یا تغییر قابل توجهی در اشتها یا خوابش بوجود بیاید میتواند نشانه  اعتیاد باشید  و همچنین عدم نظافت شخصی و یا جراحات جزیی در بدن همه اینها میتواند سرنخ باشد اگر فرزندتان دچار تشنج، لرزش ، اختلال در هماهنگی، گفتار نا مسنجم شود همه اینها از علائم اعتیاد است

منبع-اختصاصی http://www.hidoctor.ir