Lime (1)

میوه لیموترش یکی از میوه های خانواده مرکبات است که کاربردی بیشتر از بقیه اعضای خانواده اش در زندگی امروزی ما دارد و به خصوص در آشپزی نقش مهمی ایفا می کند.لیموترش علاوه بر مصرف روزانه خوراکی به عنوان چاشنی و … مصارف دارویی بسیاری نیز دارد. در ادامه این مطلب تصاویر با کیفیت و زیبایی رااز این میوه ترش مزه میبینیم

Lime (2)

 

 

Lime (4)

Lime (5)

Lime (6)

Lime (7)

Lime (8)

Lime (9)

Lime (10)

Lime (11)

Lime (12)

Lime (13)

 

 

Lime (15)