slit-lamp (1)

دستگاه اسلیت لمپ یکی از دستگاه های کاربردی در چشم پزشکی و اپتومتری است که نوعی میکروسکوپ خاص است و از آن برای معاینه و گاه عمل چشم استفاده می شود. این دستگاه پرکاربرد در انواع و اشکال مختلف دیده می شود که در ادامه این مطلب تصاویری از این مدل های را با هم مشاهده خواهیم کرد

slit-lamp (2)

slit-lamp (3)

slit-lamp (4)

slit-lamp (5)

slit-lamp (6)

slit-lamp (7)

slit-lamp (8)

slit-lamp (9)

slit-lamp (10)

slit-lamp (11)

slit-lamp (12)

slit-lamp (13)