images.jpg863856

این عارضه شغلی کهبه فرسودگی شغلی معروف اسست در پی افسردگی و مشکلات روحی ناشی از کار پدید می آید.

فرسودگی شغلی یکی از شایع ترین رنج های عصر مدرن است که بیشتر افراد را درگیر خود کرده است، به خصوص آن ها که در شرایط دشوار و تحت فشار شدید کار می کنند، افرادی که از دیگران بیش از حد انتظار دارند و نیز افرادی که زندگی را سخت می گیرند.
فرسودگی شغلی بیشتر میان افرادی شایع است که اهداف غیرمنطقی برای خود انتخاب می کنند، بیش از حد توانشان از خود انتظار دارند و می خواهند همواره پیروز و نفر اول هر میدانی باشند. این افراد معمولا زمان زیادی برای تصمیم گیری هایشان صرف می کنند؛ حتی زمانی که بخواهند در مورد مسائل ساده و جزئی تصمیم بگیرند یک کار را در دو برابر معمول به پایان می رسانند. برای افرادی که در دام فرسودگی شغلی گرفتار شده اند، زندگی آن طور که باید رضایت بخش و شیرین نیست.
برخی رفتارشناسان معتقدند فرسودگی شغلی پدیده نوظهوری نیست و این مسئله تا حد زیادی شبیه افسردگی است. بسیاری اوقات دلایل بروز هردوی این بیماری ها عوامل مشابهی است هر چند که هر یک راه درمان خود را دارد.
اگر می خواهید بدانید شما هم از فرسودگی رنج می برید یا نه به سوالات این آزمون پاسخ دهید. برای پاسخ هر سوال بهترین امتیاز را از یک تا پنج انتخاب کنید. پاسخ ها از شماره یک (بسیار کم) تا شماره پنج (بسیار زیاد) متغیر است.
محاسبه امتیاز آزمون
پس از آن که به تمامی سوالات آزمون پاسخ دادید. نوبت محاسبه امتیاز است. نمره نهایی این آزمون بسیار ساده به دست می آید و کافی است نمرات تمامی سوالات را با هم جمع بزنید.
امتیاز آزمون شما عددی بین 10 تا 50 است.
دقت کنید که :
گزینه «بسیار کم» یک امتیاز
گزینه «کم» 2 امتیاز
گزینه «تقریبا» 3 امتیاز
گزینه «زیاد» 4 امتیاز
و گزینه «بسیار زیاد» 5 امتیاز دارد.
ردیف سوالات بسیارکم کم تاحدودی زیاد بسیارزیاد
1 آیا احساس می کنید سخت کار می کنید و پاداش کارتان را آن طور که باید دریافت نمی کنید؟
2 خیلی زود خسته می شوید؟
3 بسیاری اوقات بی دلیل احساس افسردگی می کنید؟
4 آیا قرار ملاقات ها و بسیاری مسائل شخصی را که باید به خاطر داشته باشید، فراموش می کنید؟
5 هر روز بیشتر از قبل، زودرنج و حساس می شوید؟
6 نسبت به اطرافیانتان بیشتر احساس افسردگی می کنید؟
7 دوستان و اقوامتان را نسبت به قبل خیلی کمتر می بینید؟
8 بسیاری اوقات از دردهای مختلف مثل سردرد و دل درد رنج می برید؟
9 خندیدن به لطیفه هایی که برایتان تعریف می کنند، دشوار است؟
10 آیا زندگی نسبت به قبل برایتان دشوارتر شده است؟

روزنامه خراسان،