exercise

پاها  وزن بدن  را تحمل میکنند و  زمانی که از جایی به جای دیگر می رویم پاها به قدرت و نیروی زیادی احتیاج دارند تا هیکل شما ر ا جابه جا کنند . اما کم اتفاق می آید که برای تقویت آنها کاری کرده باشید. مثلا هرگز برای تقویت پاهایتان به باشگاه ورزشی نمی روید ولی پاها به تقویت نیاز دارند چون مهمتنرین بخش بدن هستند

 اگر شما نیز مانند بسیاری از افراد به پاهای خود بی توجهی کنید به زودی پاهایی ضعیف و نامنعطف خواهید داشت که توانایی به دوش کشیدن مسئولیت های خود را ندارند و سنگینی آن مدام به دوش شانه ها، زانو ها کمر و پهلوهایتان خواهد افتاد. افراد بسیاری هستند که از درد کمر می نالند اما دقیقا نمی دانند درد ایشان در کجا ریشه دارد. در واقع می توان گفت پاهای ضعیف ریشه اصلی بسیاری از دردها و صدمات است.

همیشه شنیده ایم که برای داشتن بدنی قوی باید عضلات میانی بدنتان (شکم و کمر) را تقویت کنید، اما باید گفت بدن قوی بدون داشتن پاهایی سالم و قوی ارزشی ندارد. اگز قوزک پای شما خوب حرکت کند آن زمان میتوانید درست حرکت کنید.

برای اینکه ببینید تا چه میزان عضلات پای شما قدرتمند است سعی کنید شست پای خود را در حالی که باقی انگشتانتان از زمین جدا شده است به پایین خم کرده و فشار دهید. اگر نمی توانید این کار را انجام دهید نشانه آن است که پاهایتان ضعیف بوده و تاندون های آن خشک است. همین تمرین کوچک و توانایی ظریف، میزان جهش شما در پرش را مشخص می کند.

به گفته متخصصان ما در طول روز 10 هزار بار پاهای خود را به زمین فشار می دهیم تا بنشینیم، بایستیم و برخیزیم. اگر ورزشکار هستید این تعداد به 15 تا 20 هزار افزایش می یابد. هر بار که پای خود را به زمین فشار می دهیم، چیزی حدود 300 پوند انرژی به آن وارد می شود. اگر این میزان انرژی به هر نقطه از بدن ما وارد می شود، سعی می کردیم کمی آن را ورزش دهیم و در آن ناحیه ماساژ بگیریم؛ اما در مورد پا این مسئله بیار کم اتفاق می افتد.

این مسئله با پوشیدن کفشهای نامناسب وخیم تر می شود. کفشهای پاشنه بلند می تواند باعث کوتاه شدن تاندون پا شده و عضلات ران را به جلو خم متمایل کند. همچنین بسیاری از کفشها در جلو بسیار باریک شده و در نتیجه انگشتان به هم فشرده می شوند. این مسئله باعث از بین رفتن توان عضلات شده و ایجاد آتروفی می کند. تصور کنید که نصف طول هر روز دستانتان نصفه بسته باشد. در طول عمر این بلایی است که ما بر سر پاهای خود می آوریم.

اما این مسئله راه حل ساده ای دارد.

  • تا جایی که می توانید پا برهنه راه بروید. هنگامی که به خانه می رسید بهتر است بی درنگ کفش را ازپای خود در بیاورید و به پاهایتان که از صبح درون کفش بوده است را کمی استراحت بدهید.
  • راه حل بعدی نرمش دادن پاهاست.

مهم ترین بخش آن است که این دو مورد را ملکه ذهنتان بکنید به گونه ای که آنها بخشی از سبک زندگی شما شوند.

منبع : nikoo.com