Exophthalmometer (1)

دستگاه اگزوفتالومتر وسیله ای در چشم پزشکی است که که برای اندازه گیری مقدار جلوآمدگی کره چشم مورد استفاده قرار می گیرد و دارای مدل ها و اندازه های گوناگونی است و البته همه این مدل ها یک وظیفه راانجام می دهند.درادامه این مطلب تصاویری از این اگزوفتالومتر ها را ببینید

اینجا هزاران نفر تونستن به وزن ایده آل برسند

شما به کمک این کلینیک به صورت تضمینی میتونید وزن کم کنید. نه نیازی به ورزش های سخت هست نه قرص و داروی خطرناک، خیلی ساده و بدون دردسر فقط با تکنیک های اختصاصی این کلینیک آنلاین.

Exophthalmometer (2)

Exophthalmometer (3)

Exophthalmometer (4)

Exophthalmometer (5)

Exophthalmometer (6)

Exophthalmometer (7)

Exophthalmometer (8)

Exophthalmometer (9)

Exophthalmometer (10)

Exophthalmometer (11)

Exophthalmometer (12)

Exophthalmometer (13)

Exophthalmometer (14)