elisa processor (1)

الایزا پروسسور وسیله ای آزمایشگاهی است که آزمایش ها را به روش الایزا انجام میدهد و می توانید این کار را به دو روش اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک انجام داد. این دستگاه در بیشتر موارد برای ارزیابی مقدار آنتی بادی یا آنتی ژن وتشخیص بیماری های عفونی مانند سرخک , مایکوپلاسما و… به کار برده می شود.تصاویری از این دستگاه را در ادامه مشاهده کنید.

اینجا هزاران نفر تونستن به وزن ایده آل برسند

شما به کمک این کلینیک به صورت تضمینی میتونید وزن کم کنید. نه نیازی به ورزش های سخت هست نه قرص و داروی خطرناک، خیلی ساده و بدون دردسر فقط با تکنیک های اختصاصی این کلینیک آنلاین.

elisa processor (2)

elisa processor (3)

elisa processor (4)

elisa processor (5)

elisa processor (6)

elisa processor (7)

elisa processor (8)

elisa processor (9)

elisa processor (10)

elisa processor (11)

elisa processor (12)

elisa processor (13)

elisa processor (14)

elisa processor (15)