دستگاه الکتروانسفالوگراف وسیله ای است که فعالیت های الکتریکی مغز را ثبت می کندو این کار را با نصب لیدهایی روی جمجمه و دریافت سیگنال های الکتریکی مغز انجام می دهد و این اطلاعات را بر روی صفحه نمایشی رسم می کند. در ادامه این مطلب از وبسایت دکتر سلام تصاویری از این دستگاه را مشاهده کنید.

اینجا هزاران نفر تونستن به وزن ایده آل برسند

شما به کمک این کلینیک به صورت تضمینی میتونید وزن کم کنید. نه نیازی به ورزش های سخت هست نه قرص و داروی خطرناک، خیلی ساده و بدون دردسر فقط با تکنیک های اختصاصی این کلینیک آنلاین.

electroencephalograph (2)

electroencephalograph (3)

electroencephalograph (4)

electroencephalograph (5)

electroencephalograph (6)

electroencephalograph (7)

electroencephalograph (8)

electroencephalograph (9)

electroencephalograph (10)

electroencephalograph (11)

electroencephalograph (12)

electroencephalograph (13)

electroencephalograph (14)