مديرعامل شركت داروسازي “اسوه” گفت:سهم داروهاي تقلبي در دنيا رو به افزايش است.
دكتر” عباس كبريايي زاده ” روز چهارشنبه در حاشيه نمايشگاه بين الممللي “ايران مد” افزود:بر اساس برآوردهاي صورت گرفته،سهم داروهاي تقلبي در دنيا بين پنج تا ‪ ۱۰‬درصد افزايش يافته كه توليد و فروش آنها متوجه داروهاي “براند” و “ژنريك” است.

وي كه در اين همايش با عنوان ” رويكردهاي نوين در صنايع دارويي دنيا” سخنراني كرد،گفت: تعداد داروهاي تقلبي كشف شده دردنيا از ‪ ۵۵۷‬مورد در سال ‪ ۲۰۰۴‬به ‪ ۷۸۱‬مورد در سال ‪ ۲۰۰۵‬رسيد كه رشد ‪ ۴۰‬درصدي را نشان مي‌دهد.

كبريايي زاده افزود:حوادث مرتبط با داروهاي تقلبي در سال ‪ ۲۰۰۴‬حدود ‪۶۷‬ مورد و در سال ‪ ۲۰۰۵‬حدود ‪ ۸۹‬مورد بود كه در واقع نشانگر رشد ‪ ۳۲‬درصدي است.

وي همچنين رشد توليد داروهاي جديد در حوزه بيوتكنولوژي را ‪ ۱۶‬درصد و در حوزه آنكولوژي را ‪ ۱۸‬درصد ذكر كرد و اظهار داشت:اين در حالي است كه متوسط رشد جهاني مصرف دارو شش درصد بوده است.

مديرعامل شركت داروسازي اسوه با اظهار اين كه ” بيش از ‪ ۵۰‬درصد داروهاي كشف شده جديد كه در مرحله انجام مطالعات هستند، منشا بيولوژيك و بيو- تكنولوژيك دارند”،افزود:در حال حاضر بيش از ‪ ۱۳‬نوع فرآورده بيوتكنولوژيك (دارو واكسن ) در دنيا مصرف مي‌شود كه عمدتا در ‪ ۱۰‬سال اخير توليد و مطرح شده‌اند.

وي گفت:هم اكنون بيشترين توجه بخش‌هاي تحقيق و توسعه به بيماري‌هاي سرطان، عفوني، ايمني و سيستم اعصاب مركزي است.

كبريايي زاده در خصوص وضعيت بازار جهاني دارو نيز گفت: اين بازار از ‪ ۳۲۰‬ميليارد دلار در سال ‪ ۲۰۰۰‬ميلادي به حدود ‪ ۷۰۰‬ميليارد دلار در سال ‪ ۲۰۰۸‬خواهد رسيد.

وي از گسترده شدن بازار داروهاي ژنريك خبر داد و افزود: بازار اين داروها از حدود ‪ ۲۰‬ميليارد دلار در حال حاضر به حدود ‪ ۶۴‬ميليارد دلار طي هشت سال آينده خواهد رسيد.

كبريايي بيشترين سهم بازار دارويي جهان را در اختيار آمريكا دانست و اظهار داشت:آمريكا هم اكنون حدود ‪ ۴۸‬تا ‪ ۵۴‬درصد بازار دارويي دنيا را در اختيار دارد.

وي افزود: ‪ ۲۷‬درصد از اين بازار نيز در حال حاضر در اختيار اروپا است.

مديرعامل شركت داروسازي اسوه گفت:به طول كلي هم اكنون ‪ ۵۰‬درصد از بازار دارويي جهان در اختيار ‪ ۲۰‬شركت داروسازي بزرگ است.

كبريايي همچنين در سخنراني خود به وضعيت توليد دارو در كشورهايي آسيايي نيز اشاره كرد و افزود: هم اكنون كشور هند چهارمين توليدكننده دارو در جهان محسوب مي‌شود.