10-Health-Benefits-of-Chewing-Gum
هرگاه احساس پریشانی و نداشتن آرامش و آشفتگی روحی و روانی کردید بهتر است آدامس بجوید و افکار پریشانتان را بیرون بریزید!

برخی اوقات یک ریتم موسیقی، یک ملودی یا یک نغمه در ذهن فرد به طور مرتب تکرار می‌شود و در این مواقع فرد دچار نوعی آشفتگی روحی، عدم تمرکز و کاهش حضور ذهن می شود.
پژوهشگران به افرادی که در چنین حالتی قرار دارند توصیه می‌کنند آدامس بجوند.
براساس تحقیقات محققان دانشگاه ریدینگ بر روی 98 فرد داوطلب جویدن آدامس به بهترین نحو سبب برطرف کردن افکار مزاحم در آنها شده است.
براساس این تحقیق‌، جویدن آدامس بهتر از هرکار دیگر و یا خوردن هر نوع ماده غذایی دیگر می‌تواند ذهن را در چنین مواقعی آرام کند.