Meeting

 

موفقیت در ایجاد ارتباط کلامی نیاز به قاطعیت و عزم و اراده کافی در مدیریت آن دارد! اگر می خواهید گفتارتان را به خوبی مدیریت کنید از این زوش ها بهره بگیرید.

کلمات و بیان، قوی ترین وسیله ارتباطی انسان ها و ابزار اصلی در تاثیر گذاردن بر دیگران است. به کمک کلمات، ما اهداف آرزوها و احساسات خود را برای دیگران بیان می کنیم.

دکتر میناپورفرخ، روان شناس در برنامه رادیو سلامت با بیان این مطلب افرود: انسانی می تواند عالی و موثر ارتباط برقرار کند که قبل از هر چیز اعتماد به نفس و عزت نفس بالایی دارد و خودش را باور دارد؛ کلام نافذی دارد و در کلامش جسارت و قاطعیت وجود دارد. قاطعیت در کلام ویژگی است که فرد می تواند بدون هیچ خجالت یا تردیدی احساسات و خواسته خود را همراه با صداقت بیان کند.
وی ادامه داد: دو اصل ارتباطی موفق این است که فرد در زمان مناسب و با زبان مناسب صحبت کند. گاهی ما صحبت می کنیم تا افکار، عقاید و احساسمان را منتقل کنیم و گاهی برای بیان نیازها و خواسته های خود در قالب واژگان صحبت می کنیم ولی آنچه که مورد توجه است این است که از زیبایی و جذابیت کلام برخوردار باشیم. در یک مصاحبه یا سخنرانی، پیام گوینده فقط حدود 7 درصد از طریق کلام و حدود 38 درصد با لحن و طنین صدا منتقل می شود و 55 درصد باقیمانده از طریق حرکات و زبان بدن به مخاطب انتقال می یابد.
پورفرخ در پایان اظهارکرد: همچنین برای داشتن یک ارتباط موثر ابتدا باید فضایی امن ایجاد نمود. فضایی که در آن حس رضایت و لذت وجود داشته باشد و عاری از هرگونه تحقیر، تهدید و قضاوت باشد. باید بدانیم که فقط گشودن قفل دل دیگران برای نفوذ کافی نیست بلکه به نقش کشیدن اثری هنری و جاودانه همراه با صداقت در دل شنونده، بهترین شیوه در جهت داشتن ارتباطی موثر می باشد.