infant incubator (1)

انکوباتور نوزاد دستگاهی است که یک محیط کاملا بسته و کنترل شده را با دما و رطوبت مناسبی برای نگهداری جنین فراهم می کند . این دستگاه ها دارای سیستم تهویه مناسب هوا و رطوبت و دما می باشند و از آن برای مراقبت از کودکان نارس استفاده می شود. تصاویری از این دستگاه را در ادامه همین مطلب مشاهده کنید.

infant incubator (13)

infant incubator (14)

infant incubator (15)

infant incubator (2)

infant incubator (3)

infant incubator (4)

 

 

 

infant incubator (6)

infant incubator (7)

infant incubator (8)

infant incubator (9)

infant incubator (10)

infant incubator (11)

infant incubator (12)