uretherorenoscope (1)

وسیله پرکاربرد اورترورنوسکوپ یکی از وسایل آزمایشگاهی پزشکی است که از آن برای بررسی مجرای بین کلیه و مثانه، نمونه برداری از بافت یا کواگولاسیون موضعی استفاده می شود. تصاویری با کیفیت از این وسیله را در ادامه مطلب مشاهده نمایید.

uretherorenoscope (2)

uretherorenoscope (3)

uretherorenoscope (4)

uretherorenoscope (5)

uretherorenoscope (6)

uretherorenoscope (7)

uretherorenoscope (8)

uretherorenoscope (9)

uretherorenoscope (10)

uretherorenoscope (11)

uretherorenoscope (12)

uretherorenoscope (13)

uretherorenoscope (14)

uretherorenoscope (15)