psychologist-couch

کسانیکه به مطب روانپزشک مراجعه می کنند اکثرا برچسب روانی می خورند و مهمترین علل مراجعه نکردن افراد مختلف به روانپزشک ترس از این لقب است!

حسن رستمیان، با بیان اینکه جسم و روح مکمل هم بوده و سلامت آنها با یکدیگر در ارتباط است، گفت: با این وجود متاسفانه آن طور که باید به سلامت روان در جامعه ما توجه نمی‌شود.

رستمیان یکی از مشکلات موجود در این زمینه را فرهنگ ضعیف مردم در زمینه مراجعه به روانشناس و مشاور عنوان کرد و افزود: متاسفانه در جامعه ما مراجعه به روانشناس انگ اجتماعی محسوب شده و فرد با مراجعه به روانشناس برچسب روانی می‌خورد و تمام فعالیت‌های اجتماعی او تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: این مشکل در شهرهای کوچک بسیار حادتر بوده و عملاً روانشناسان با مطب زدن در شهرهای کوچک هیچ موفقیتی کسب نکرده و کمتر افرادی هستند که بخواهند به آنها مراجعه کنند.

کارشناس ارشد بهداشت روان مرکز بهداشت استان کرمانشاه افزود: هر چند اقدامات موثری در زمینه فرهنگ سازی در خصوص مراجعه به روانشناس و مشاور در سال‌های اخیر صورت گرفته، اما هنوز هم ضعف فرهنگی در این زمینه مشهود است و اقدامات فرهنگی جدی‌تری را می طلبد.

رستمیان مانع دیگر در افزایش پرداخت به سلامت روان در جامعه را هزینه‌های بالای مشاوره و جلسات روانشناسی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر هزینه هر جلسه مشاوره نزد مشاور و یا روانشناس برای مدت بین 25 تا 40 دقیقه حدود 40 هزار تومان است و قطعاً این مبلغ با افزایش دفعات مشاوره برای بیمار بسیار سنگین و هزینه‌بر خواهد بود.

وی افزود: همچنین در بین انواع تخصص‌های پزشکی، ویزیت روانپزشکان نسبت به سایر تخصص‌ها مبلغ بالاتری داشته که این امر به دلیل لزوم افزایش مدت ویزیت و رسیدگی بیشتر به بیمار و در نتیجه ویزیت تعداد اندکی بیمار در طول یک روز کاری است.

رستمیان معتقد است: یکی از راهکارهای موثر در جهت افزایش مراجعه به روانشناسان و توجه به امر سلامت روان در جامعه انجام فرهنگ‌سازی موثر از طریق رسانه‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: در کنار فرهنگ‌سازی ضرورت دارد جهت کاهش هزینه بیماران در مراجعه به روانشناسان و مشاوران خدمات این افراد تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

(ایسنا)